Odprti kurikul

Katalogi znanja za odprti kurikul v šolskem letu 2023/2024

Podatki: naziv modula, letnik (ure), avtor/ji, število kreditnih točk (izbirnost)
Z * označeni katalogi znanja odprtega kurikula so enaki v obeh izobraževalnih programih SSI (medijski in grafični tehnik).
Z ** označeni katalogi znanja odprtega kurikula so enaki v izobraževalnih programih SSI in PTI za program grafični tehnik.

Medijski tehnik SSI
MT SSI (po izobraževalnem programu za odprti kurikul predvidenih 578 ur/28 KT)

Digitalna pismenost
1. letnik (70 ur), Barbara Logar-Sušnik, 3 KT

PRENESI

Poslovno okolje*,
3. letnik (99 ur), Aleš Pešec, Lea Golob, Anja Megušar, Mojca Groleger, 5 KT

PRENESI

Strokovna angleščina*,
3. letnik (34 ur), Uroš Klaus, 2 KT (glede na prvi tuji jezik)

PRENESI

Kreativno kodiranje [87 KB],
3. letnik (66 ur), Davorin Babič, 3 KT

PRENESI

Programiranje digitalnih medijev,
4. letnik (34 ur), Davorin Babič, 2 KT

PRENESI

Poslovno sporazumevanje*,
4. letnik (34 ur), Milena Černe, Martina Holešek, 2 KT

PRENESI

Nove tehnologije,
4. letnik (136 ur), Iva Molek, Gorazd Krumpak, Mojca Guštin, 6 KT

PRENESI

Animacija,
4. letnik (102 uri), Mojca Guštin, 5 KT (pri izbiri 1)

PRENESI

Animacija in fotografija,
4. letnik (102 uri), Dominik Jeran, Miha Golob, 5 KT (pri izbiri 2)

PRENESI
Grafični tehnik SSI
GT SSI (po izobraževalnem programu za odprti kurikul predvidenih 578 ur/28 KT)

Od predloge do izdelka,
1. letnik (70 ur), Sabina Mihevc, Florjan Pezdevšek, Valerija Kranjec, 3 KT

PRENESI

Poslovno okolje*,
3. letnik (99 ur), Aleš Pešec, Lea Golob, Anja Megušar, Mojca Groleger, 5 KT

PRENESI

Tehnologija grafičnih izdelkov,
3. letnik (99 ur), Miran Joger, Florjan Pezdevšek, Valerija Kranjec, Martina Koražija, 5 KT

PRENESI

Poslovno sporazumevanje*,
4. letnik (34 ur), Milena Černe, Martina Holešek, 2 KT

PRENESI

Strokovna angleščina*,
4. letnik (34 ur), Uroš Klaus, 2 KT (glede na prvi tuji jezik)

PRENESI

Tiskovna kakovost**,
4. letnik (68 ur), Miran Joger, Florjan Pezdevšek, 3 KT (pri izbiri 1)

PRENESI

Površinsko oplemenitenje**,
4. letnik (68 ur), Florjan Pezdevšek, Miran Joger, 3 KT (pri izbiri 1)

PRENESI

Načrtovanje grafičnih izdelkov**,
4. letnik (102 uri), Valerija Kranjec, Martina Koražija, 5 KT (pri izbiri 1)

PRENESI

Odprti kurikul za šolsko leto 2023/2024 (IO)

Medijski tehnik SSI

MT SSI (veljavni katalogi, poleg že navedenih)

Od predloge do izdelka*,
1. letnik (70 ur), Sabina Mihevc, Florjan Pezdevšek, Valerija Kranjec, 3 KT

PRENESI

Grafični materiali, 3. letnik (66 ur),
katalog prevzet iz prenovljenega IP GT SSI (sprejet leta 2015), 4 KT

PRENESI

Strokovna nemščina*,
4. letnik (34 ur), Jože Iskra, 2 KT (glede na prvi tuji jezik)

PRENESI
Grafični tehnik SSI
GT SSI (veljavni katalogi, poleg že navedenih)

Strokovna nemščina*,
4. letnik (34 ur), Jože Iskra, 2 KT (glede na prvi tuji jezik)

PRENESI
Grafični tehnik PTI
GT PTI (prenovljen, se izvaja od šolskega leta 2018/2019)
(po izobraževalnem programu za odprti kurikul predvidenih 242 ur/12 KT)

Tiskovna kakovost**,
2. letnik (68 ur), Miran Joger, Florjan Pezdevšek, 3 KT (pri izbiri 1)

PRENESI

Površinsko oplemenitenje**,
2. letnik (68 ur), Florjan Pezdevšek, Miran Joger, 3 KT (pri izbiri 1)

PRENESI

Načrtovanje grafičnih izdelkov**,
2. letnik (102 uri), Valerija Kranjec, Martina Koražija, 5 KT (pri izbiri 1)

PRENESI

Knjižne oblike,
2. letnik (68 ur), Martina Koražija, Valerija Kranjec, 3 KT (pri izbiri 2)

PRENESI

Konstrukcija škatel,
2. letnik (68 ur), Valerija Kranjec, Martina Koražija, 3 KT (pri izbiri 2)

PRENESI

Digitalizirani ofsetni tiskarski stroji,
2. letnik (102 uri), Miran Joger, Florjan Pezdevšek, 5 KT (pri izbiri 2)

PRENESI

Projektno delo,
2. letnik (25 ur), samostojna projektna naloga, 25 ur/1 KT (obvezno)

Grafični operater SPI
GO SPI (po izobraževalnem programu za odprti kurikul predvidenih 606 ur/30 KT)

Informacijska pismenost,
1. letnik (99 ur), Uroš Tratnik, 5 KT

PRENESI

Tiskarska prehodnost,
1. letnik (33 ur), Florjan Pezdevšek, 2 KT

PRENESI

Vidno sporočanje,
1. letnik (33 ur), Špela Udovič, 2 KT

PRENESI

Angleščina kot jezik stroke,
1. letnik (33 ur), 2. letnik (66 ur), Uroš Klaus, Tanja Žvanut, 5 KT

PRENESI

Vzgoja za varnost in zdravje,
1. letnik (33 ur), 2. letnik (33 ur), Dinka Čulajević, 4 KT

PRENESI

Pisna in ustna komunikacija,
2. letnik (66 ur), 3. letnik (32 ur), Jože Iskra, 5 KT

PRENESI

Ostale tehnike tiska,
2. letnik (66 ur), 3. letnik (80 ur), Florjan Pezdevšek, Marko Podjed, 5 KT

PRENESI

Kartonažerski izdelki,
3. letnik (32 ur), Valerija Kranjec, 2 KT

PRENESI

Svet zavoda SMGŠ je potrdil odprti kurikul in kataloge znanja na svoji 11. redni seji, 28. septembra 2023.