Informativni dan

Ekipa informativnega dne
Ekipa informativnega dne
Moduli (video vsebine)

Predstavitveni video

Nagovor ravnateljice

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

Grafično oblikovanje

Tipografija in reprodukcija

Izražanje s sliko in zvokom, fotografija

Izražanje s sliko in zvokom/Snemanje in montaža, film

Snemanje in montaža, TV produkcija

Medijsko oblikovanje

Kreativno kodiranje

Nove tehnologije

Ofsetni tisk

Sitotisk in digitalni tisk

Knjigoveška in kartonožerska dodelava

Idejno-vsebinska zasnova videoprispevkov: Davorin Babič in Ana Šterbenc


Avtorji vsebin videoprispevkov: Davorin Babič (kreativno kodiranje), Lea Golob (tipografija in reprodukcija), Miha Golob (izražanje s sliko in zvokom), Mojca Guštin (medijsko oblikovanje, animacija), Justina Gračner Botonjić (snemanje in montaža, tv-produkcija), Martina Holešek (Pixel), Boštjan Miha Jambrek (izražanje s sliko in zvokom, snemanje in montaža, film), Miran Joger (offsetni tisk), Martina Koražija (knjigoveška in kartonažerska dodelava), Iva Molek (tipografija in reprodukcija), Florjan Pezdevšek (sitotisk in digitalni tisk), Maruša Ropret (informacijsko komunikacijska tehnologija), Veronika Trček (nove tehnologije), Špela Udovič (grafično oblikovanje).


Kreativna zasnova scenarija in snemanje: Boštjan Miha Jambrek
Montaža videoprispevkov: Justina Gračner Botonjić
Dodatno snemanje in montaža: Miha Golob

Pogosta vprašanja in odgovori

Pripravili smo najpogostejša vprašanja in odgovore, ki nam jih na informativnih dneh običajno postavljate osnovnošolci in starši.

Vprašanja glede vpisnega postopka naslovite na šolski svetovalni delavki: dragica.dodic-turk@smgs.si ali andrejka.stenkler@smgs.si.

 

 1. Kakšen je dostop do šole? Ali lahko pridem v šolo tudi s kolesom?

V bližini šole so postaje mestnega potniškega prometa št. 2 in 7,  pri tržnici Moste pa 11 in 20.

Na dvorišču šole je prostor za kolesa, kjer lahko dijaki pustijo svoja kolesa.

Dijaki iz bolj oddaljenih krajev prihajajo v šolo z medkrajevnim potniškim prometom (avtobus, vlak), nekateri pa se odločijo tudi za bivanje v dijaškem domu.

 1. Kdaj začnete s poukom in koliko časa traja? Ali izvajate tudi predure? Ali so v urniku dijakov »luknje«?

Tedensko število ur pouka je določeno s predmetnikom, ki je enak za vse srednje strokovne šole. Večina oddelkov začne s poukom ob 7.30 in konča ob 14.20 ali 15.10.  Nekateri oddelki oziroma skupine pa imajo ob določenih dnevih pouk najdlje do 17.00. Predure so zelo redke – včasih se na predurah izvajajo posamezne praktične vaje ali razredne ure.  Pouk poteka strnjeno, brez »lukenj« v urniku.

 1. Ali ima vsak dijak svojo garderobno omarico?

Ne. Dijaki v šoli ne nosijo copat in nimajo garderobne omarice.

 1. Kako je organizirana prehrana na šoli?

Za dijake je na šoli organizirana malica, na katero je naročenih veliko dijakov. Izbirajo lahko med več vrstami hladne malice (mesno in vegetarijansko). Vsak razred ima v urniku eno prosto uro, ki je namenjen malici.

 1. Kateri drugi tuji jezik je na izbiro?

Dijaki imajo samo en tuji jezik, angleščino.

 1. Katerih tekmovanj se udeležujejo dijaki?

Vsako leto se dijaki udeležijo različnih tekmovanj: tekmujejo iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, iz angleščine, zgodovine in matematike.

Dijaki se udeležujejo športnih tekmovanj na srednješolskih prvenstvih v košarki, rokometu, atletiki itd. Dijaki imajo tudi možnost, da pridobijo status športnika v skladu z ustreznim pravilnikom.

Dijaki se udeležujejo likovnih, filmskih, fotografskih in multimedijskih natečajev. Povsod dosegajo odlične rezultate.

 1. Ali imate izmenjave s tujimi šolami?

Da, sodelujemo s šolami iz različnih evropskih držav. V zadnjih letih smo izvedli mednarodne izmenjave s šolami iz Finske, Estonije, Malte, Švedske, Nemčije …

 1. Katere ekskurzije organizirate?

V okviru obveznih izbirnih vsebin si dijaki ogledajo kulturnozgodovinske kraje tako doma kot na tujem, v okviru  učnega procesa pa organiziramo več strokovnih ekskurzij v tiskarne, obiščemo različne sejme in razstave.

 1. Kam se lahko vaši dijaki vpišejo po zaključeni šoli? Ali imajo možnost pridobiti splošno maturo?

Dijak zaključi šolo, ko opravi poklicno maturo. Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše na višješolske in visokošolske študije. Če poleg poklicne mature opravi še en maturitetni predmet, se lahko vpiše na določene univerzitetne študije.

Splošno maturo si dijak pridobi, če se po zaključeni srednji šoli vpiše na maturitetni tečaj.

 1. Ali lahko pridobiš status športnika, če si perspektiven, vrhunski športnik?

Da. Dijaku, ki priloži ustrezna dokazila, se prizna status športnika. Poseben status pa lahko na željo podelimo tudi dijakom, ki so dejavni na kulturnem področju.

 1. Koliko dijakov boste vpisali v naslednjem šolskem letu?

V program medijski tehnik vpisujemo pet oddelkov in v program grafični tehnik en oddelek.  V šolskem letu 2022/23 bomo v prvi letnik sprejeli 180 dijakov.

 1. Ali boste imeli omejitev vpisa?

Na programu medijski tehnik je vsako leto omejen vpis, kar pomeni, da je zanimanje učencev za ta program večje, kot je število dijakov, ki jih lahko sprejmemo. Na programu grafični tehnik ni omejitve, saj se prijavi ravno toliko učencev, kot jih sprejmemo.

 1. Kaj se zgodi, če bo omejitev vpisa, jaz pa ne bom imel dovolj točk?

Če kandidat v 1. krogu izbirnega postopka ne doseže zadostnega števila točk, se v program z omejitvijo ne more vpisati. Priporočamo, da se posvetuje s svetovalno delavko.

 1. Kakšne prilagoditve nudite dijaku s posebnimi potrebami?

Dijaku s posebnimi potrebami omogočamo tiste prilagoditve, ki jih komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zapiše v svoji odločbi.

 1. Ali si lahko izposodim učbenike iz učbeniškega sklada?

Dijaki naročijo komplete učbenikov spomladi preko učbeniškega sklada. Za manj skrbi ob prehodu v srednjo šolo lahko devetošolci že pri vpisu naročijo učbenike za prvi letnik in si jih izposodijo v prvih septembrskih dneh.

 1. Ali mora dijak imeti svojo opremo, računalnik, fotoaparat, kamero, pametni telefon itd.?

Dijaku je v šoli zagotovljena vsa oprema.

 1. Kako poteka praktično usposabljanje pri delodajalcih?

Dijaki 2. in 3. letnika srednjega strokovnega izobraževanja grafični tehnik (GT) in medijski tehnik (MT) opravljajo dvotedensko praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu med šolskim letom.

 1. Kateri dijaški domovi so v bližini šole?

Dijaki izbirajo med štirimi dijaškimi domovi, ki so približno enako oddaljeni od šole: Dijaški dom Ivana Cankarja, Dijaški dom Tabor, Dijaški dom Poljane in Dijaški dom Bežigrad.