Informativni dan

Pomembni datumi za vpis 2024/25

do 2. 4.

Oddaja prijave za vpis v 1. letnik

8. 4.
do 16. ure

Javna objava številčnega stanja prijav na spletni strani MVI

23. 4.
do 15. ure

Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo

24. 5.

Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa na spletni strani MVI

med 17. in 21. 6.
do 14. ure

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani

21. 6.
do 16. ure

Objava rezultatov in spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog

26. 6.
do 15. ure

Prijava kandidatov, neuspešnih v 1. krogu, za 2. krog izbirnega postopka

2. 7.
do 15. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

3. 7.
do 14. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

4. 7.
do15. ure

Objava še prostih mest za vpis in vpis na ta prosta mesta do 30. 8. 2024

Moduli (video vsebine)

Predstavitveni video

Nagovor ravnateljice

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

Grafično oblikovanje

Tipografija in reprodukcija

Izražanje s sliko in zvokom, fotografija

Izražanje s sliko in zvokom/Snemanje in montaža, film

Snemanje in montaža, TV produkcija

Medijsko oblikovanje

Kreativno kodiranje

Nove tehnologije

Ofsetni tisk

Sitotisk in digitalni tisk

Knjigoveška in kartonožerska dodelava

Idejno-vsebinska zasnova videoprispevkov: Davorin Babič in Ana Šterbenc

Avtorji vsebin videoprispevkov: Davorin Babič (kreativno kodiranje), Lea Golob (tipografija in reprodukcija), Miha Golob (izražanje s sliko in zvokom), Mojca Guštin (medijsko oblikovanje, animacija), Justina Gračner Botonjić (snemanje in montaža, tv-produkcija), Martina Holešek (Pixel), Boštjan Miha Jambrek (izražanje s sliko in zvokom, snemanje in montaža, film), Miran Joger (offsetni tisk), Martina Koražija (knjigoveška in kartonažerska dodelava), Iva Molek (tipografija in reprodukcija), Florjan Pezdevšek (sitotisk in digitalni tisk), Maruša Ropret (informacijsko komunikacijska tehnologija), Veronika Trček (nove tehnologije), Špela Udovič (grafično oblikovanje).

Kreativna zasnova scenarija in snemanje: Boštjan Miha Jambrek
Montaža videoprispevkov: Justina Gračner Botonjić
Dodatno snemanje in montaža: Miha Golob

Pogosta vprašanja in odgovori

Tu boste našli najpogostejša vprašanja in odgovore, ki nam jih na informativnih dneh običajno zastavljajo osnovnošolci in njihovi starši.

Če imate še kakšna vprašanja o šolanju na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana, na katera niste našli odgovorov, nam jih sporočite na e-naslov: [email protected]

Odprta vprašanja glede vpisnega postopka naslovite na [email protected] ali [email protected].

 

1. Kakšen je dostop do šole? Ali lahko pridem v šolo tudi s kolesom?

V bližini šole so postaje mestnega potniškega prometa št. 2 in 7,  pri tržnici Moste pa 11 in 20.

Na dvorišču šole je prostor za kolesa, kjer lahko dijaki pustijo svoja kolesa.

Dijaki iz bolj oddaljenih krajev prihajajo v šolo z medkrajevnim potniškim prometom (avtobus, vlak), nekateri pa se odločijo tudi za bivanje v dijaškem domu.

2. Kdaj začnete s poukom in koliko časa traja? Ali izvajate tudi predure? Ali so v urniku dijakov »luknje«?

Tedensko število ur pouka je določeno s predmetnikom, ki je enak za vse srednje strokovne šole. Večina oddelkov začne s poukom ob 7.45 (predura ob 7.00) in konča ob 14.20 ali 15.10.  Nekateri oddelki oziroma skupine pa imajo ob določenih dnevih pouk najdlje do 17.00. Pouk poteka strnjeno.

3. Ali ima vsak dijak svojo garderobno omarico?

Ne. Dijaki v šoli ne nosijo copat in nimajo garderobnih  omaric.

4. Kako je organizirana prehrana na šoli?

Za dijake je na šoli organizirana malica. Izbirajo lahko med več vrstami hladne malice (mesno in vegetarijansko). Vsak razred ima v urniku eno prosto uro, ki je namenjen malici.

5. Kateri drugi tuji jezik je na izbiro?

Dijaki imajo samo en tuji jezik, angleščino.

6. Katerih tekmovanj se udeležujejo dijaki?

Vsako leto se dijaki udeležijo različnih tekmovanj: tekmujejo iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, iz angleščine, zgodovine in matematike.

Dijaki se udeležujejo športnih tekmovanj na srednješolskih prvenstvih v košarki, rokometu, atletiki, nogometu itd. Dijaki imajo tudi možnost, da pridobijo status športnika v skladu z ustreznim pravilnikom.

Dijaki se udeležujejo likovnih, filmskih, fotografskih in multimedijskih natečajev. Povsod dosegajo odlične rezultate.

7. Ali imate izmenjave s tujimi šolami?

Da, sodelujemo s šolami iz različnih evropskih držav. V zadnjih letih smo izvedli mednarodne izmenjave s šolami iz Finske, Estonije, Malte, Švedske, Nemčije …

8. Katere ekskurzije organizirate?

V okviru obveznih izbirnih vsebin si dijaki ogledajo kulturnozgodovinske kraje tako doma kot na tujem, v okviru  učnega procesa pa organiziramo več strokovnih ekskurzij v tiskarne, obiščemo različne sejme in razstave.

9. Kam se lahko vaši dijaki vpišejo po zaključeni šoli? Ali imajo možnost pridobiti splošno maturo?

Dijak zaključi šolo, ko opravi poklicno maturo. Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše na višješolske in visokošolske študije. Če poleg poklicne mature opravi še en maturitetni predmet, se lahko vpiše na določene univerzitetne študije.

Maturitetni tečaj se izvaja na določenih gimnazijah, kjer se opravlja tudi splošna matura.

10. Ali lahko pridobiš status športnika, če si perspektiven, vrhunski športnik?

Da. Dijaku, ki priloži ustrezna dokazila, se prizna status športnika. Poseben status pa lahko na željo podelimo tudi dijakom, ki so dejavni na kulturnem področju.

11. Koliko dijakov boste vpisali v naslednjem šolskem letu?

V program medijski tehnik vpisujemo pet oddelkov in v program grafični tehnik en oddelek.  V šolskem letu 2023/24 bomo v prvi letnik sprejeli 180 dijakov.

12. Ali boste imeli omejitev vpisa?

V programu medijski tehnik je vsako leto omejen vpis, kar pomeni, da je zanimanje učencev za ta program večje, kot je število dijakov, ki jih lahko sprejmemo. V lanskem letu je bila omejitev vpisa tudi v programu grafični tehnik.

13. Kaj se zgodi, če bo omejitev vpisa, jaz pa ne bom imel dovolj točk?

Če kandidat v 1. krogu izbirnega postopka ne doseže zadostnega števila točk, se v program z omejitvijo ne more vpisati. Priporočamo, da se posvetuje s svetovalno delavko.

14. Kakšne prilagoditve nudite dijaku s posebnimi potrebami?

Dijaku s posebnimi potrebami omogočamo tiste prilagoditve, ki jih komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zapiše v svoji odločbi.

15. Ali si lahko izposodim učbenike iz učbeniškega sklada?

Dijaki naročijo komplete učbenikov spomladi preko učbeniškega sklada. Za manj skrbi ob prehodu v srednjo šolo lahko devetošolci že pri vpisu naročijo učbenike za prvi letnik in si jih izposodijo v prvih septembrskih dneh.

16. Ali mora dijak imeti svojo opremo, računalnik, fotoaparat, kamero, pametni telefon itd.?

Dijaku je v šoli zagotovljena vsa oprema, potrebna za delo pri pouku.

17. Kako poteka praktično usposabljanje pri delodajalcih?

Dijaki 2. in 3. letnika srednjega strokovnega izobraževanja grafični tehnik (GT) in medijski tehnik (MT) opravljajo dvotedensko praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu med šolskim letom.

18. Kateri dijaški domovi so v bližini šole?

Dijaki izbirajo med štirimi dijaškimi domovi, ki so približno enako oddaljeni od šole: Dijaški dom Ivana Cankarja, Dijaški dom Tabor, Dijaški dom Poljane in Dijaški dom Bežigrad.

19. Kje se nahaja šola?