INFORMATIVNI DAN 2022

11. in 12. 2. 2022 Informativni dnevi
do 4. 4. 2022 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/2023
do 8. 4. 2022 Javna objava številčnega stanja prijav(spletna stran MIZŠ)
do 25. 4. 2022 Morebitni prenosi prijav (prijavljeni kandidati za vpis)
do 24. 5. 2022 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
do 27. 5. 2022 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi in poteku vpisa
med 16. 6. 2022 in 21. 6. 2022 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. 6. 2022 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih učencev
do 24. 6. 2022 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
30. 6. 2022 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 
do 1. 7. 2022 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

 

 

EKIPA INFORMATIVNEGA DNE

Ekipa informativnega dne


 

Nagovor ravnateljice Srednje medijske in grafične šole Ljubljana

 


 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

Grafično oblikovanje

 

Tipografija in reprodukcija

 

Izražanje s sliko in zvokom, fotografija

 

Izražanje s sliko in zvokom / Snemanje in montaža, film

 

Snemanje in montaža, TV-produkcija

 

Medijsko oblikovanje, animacija

 

Kreativno kodiranje

 

Nove tehnologije

 


 

Ofsetni tisk

 

Sitotisk in digitalni tisk

 

Knjigoveška in kartonažerska dodelava

 


 

Pixel

Več o Pixlu najdete tukaj

 


 

Idejno-vsebinska zasnova videoprispevkov: Davorin Babič in Ana Šterbenc
Avtorji vsebin videoprispevkov: Davorin Babič (kreativno kodiranje), Lea Golob (tipografija in
reprodukcija), Miha Golob (izražanje s sliko in zvokom), Mojca Guštin (medijsko oblikovanje,
animacija), Justina Gračner Botonjić (snemanje in montaža, tv-produkcija), Martina Holešek (Pixel),
Boštjan Miha Jambrek (izražanje s sliko in zvokom, snemanje in montaža, film), Miran Joger (offsetni
tisk), Martina Koražija (knjigoveška in kartonažerska dodelava), Iva Molek (tipografija in reprodukcija),
Florjan Pezdevšek (sitotisk in digitalni tisk), Maruša Ropret (informacijsko-komunikacijska
tehnologija), Veronika Trček (nove tehnologije), Špela Udovič (grafično oblikovanje).
Kreativna zasnova scenarija in snemanje: Boštjan Miha Jambrek
Montaža videoprispevkov: Justina Gračner Botonjić
Dodatno snemanje in montaža: Miha Golob

 


 

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Tu boste našli najpogostejša vprašanja in odgovore, ki nam jih na informativnih dneh običajno zastavljajo osnovnošolci in njihovi starši.

Vprašanja glede vpisnega postopka naslovite na šolski svetovalni delavki: dragica.dodic-turk@smgs.si ali andrejka.stenkler@smgs.si.

 

 1. Kakšen je dostop do šole? Ali lahko pridem v šolo tudi s kolesom?

V bližini šole so postaje mestnega potniškega prometa št. 2 in 7,  pri tržnici Moste pa 11 in 20.

Na dvorišču šole je prostor za kolesa, kjer lahko dijaki pustijo svoja kolesa.

Dijaki iz bolj oddaljenih krajev prihajajo v šolo z medkrajevnim potniškim prometom (avtobus, vlak), nekateri pa se odločijo tudi za bivanje v dijaškem domu.

 1. Kdaj začnete s poukom in koliko časa traja? Ali izvajate tudi predure? Ali so v urniku dijakov »luknje«?

Tedensko število ur pouka je določeno s predmetnikom, ki je enak za vse srednje strokovne šole. Večina oddelkov začne s poukom ob 7.30 in konča ob 14.20 ali 15.10.  Nekateri oddelki oziroma skupine pa imajo ob določenih dnevih pouk najdlje do 17.00. Predure so zelo redke – včasih se na predurah izvajajo posamezne praktične vaje ali razredne ure.  Pouk poteka strnjeno, brez »lukenj« v urniku.

 1. Ali ima vsak dijak svojo garderobno omarico?

Ne. Dijaki v šoli ne nosijo copat in nimajo garderobne omarice.

 1. Kako je organizirana prehrana na šoli?

Za dijake je na šoli organizirana malica, na katero je naročenih veliko dijakov. Izbirajo lahko med več vrstami hladne malice (mesno in vegetarijansko). Vsak razred ima v urniku eno prosto uro, ki je namenjen malici.

 1. Kateri drugi tuji jezik je na izbiro?

Dijaki imajo samo en tuji jezik, angleščino.

 1. Katerih tekmovanj se udeležujejo dijaki?

Vsako leto se dijaki udeležijo različnih tekmovanj: tekmujejo iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, iz angleščine, zgodovine in matematike.

Dijaki se udeležujejo športnih tekmovanj na srednješolskih prvenstvih v košarki, rokometu, atletiki itd. Dijaki imajo tudi možnost, da pridobijo status športnika v skladu z ustreznim pravilnikom.

Dijaki se udeležujejo likovnih, filmskih, fotografskih in multimedijskih natečajev. Povsod dosegajo odlične rezultate.

 1. Ali imate izmenjave s tujimi šolami?

Da, sodelujemo s šolami iz različnih evropskih držav. V zadnjih letih smo izvedli mednarodne izmenjave s šolami iz Finske, Estonije, Malte, Švedske, Nemčije …

 1. Katere ekskurzije organizirate?

V okviru obveznih izbirnih vsebin si dijaki ogledajo kulturnozgodovinske kraje tako doma kot na tujem, v okviru  učnega procesa pa organiziramo več strokovnih ekskurzij v tiskarne, obiščemo različne sejme in razstave.

 1. Kam se lahko vaši dijaki vpišejo po zaključeni šoli? Ali imajo možnost pridobiti splošno maturo?

Dijak zaključi šolo, ko opravi poklicno maturo. Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše na višješolske in visokošolske študije. Če poleg poklicne mature opravi še en maturitetni predmet, se lahko vpiše na določene univerzitetne študije.

Splošno maturo si dijak pridobi, če se po zaključeni srednji šoli vpiše na maturitetni tečaj.

 1. Ali lahko pridobiš status športnika, če si perspektiven, vrhunski športnik?

Da. Dijaku, ki priloži ustrezna dokazila, se prizna status športnika. Poseben status pa lahko na željo podelimo tudi dijakom, ki so dejavni na kulturnem področju.

 1. Koliko dijakov boste vpisali v naslednjem šolskem letu?

V program medijski tehnik vpisujemo pet oddelkov in v program grafični tehnik en oddelek.  V šolskem letu 2022/23 bomo v prvi letnik sprejeli 180 dijakov.

 1. Ali boste imeli omejitev vpisa?

Na programu medijski tehnik je vsako leto omejen vpis, kar pomeni, da je zanimanje učencev za ta program večje, kot je število dijakov, ki jih lahko sprejmemo. Na programu grafični tehnik ni omejitve, saj se prijavi ravno toliko učencev, kot jih sprejmemo.

 1. Kaj se zgodi, če bo omejitev vpisa, jaz pa ne bom imel dovolj točk?

Če kandidat v 1. krogu izbirnega postopka ne doseže zadostnega števila točk, se v program z omejitvijo ne more vpisati. Priporočamo, da se posvetuje s svetovalno delavko.

 1. Kakšne prilagoditve nudite dijaku s posebnimi potrebami?

Dijaku s posebnimi potrebami omogočamo tiste prilagoditve, ki jih komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zapiše v svoji odločbi.

 1. Ali si lahko izposodim učbenike iz učbeniškega sklada?

Dijaki naročijo komplete učbenikov spomladi preko učbeniškega sklada. Za manj skrbi ob prehodu v srednjo šolo lahko devetošolci že pri vpisu naročijo učbenike za prvi letnik in si jih izposodijo v prvih septembrskih dneh.

 1. Ali mora dijak imeti svojo opremo, računalnik, fotoaparat, kamero, pametni telefon itd.?

Dijaku je v šoli zagotovljena vsa oprema.

 1. Kako poteka praktično usposabljanje pri delodajalcih?

Dijaki 2. in 3. letnika srednjega strokovnega izobraževanja grafični tehnik (GT) in medijski tehnik (MT) opravljajo dvotedensko praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu med šolskim letom.

 1. Kateri dijaški domovi so v bližini šole?

Dijaki izbirajo med štirimi dijaškimi domovi, ki so približno enako oddaljeni od šole: Dijaški dom Ivana Cankarja, Dijaški dom Tabor, Dijaški dom Poljane in Dijaški dom Bežigrad.


 

INFORMATIVNA DNEVA

Izvajamo srednje strokovna izobraževalna programa:

 • Grafični tehnik
 • Medijski tehnik
Medijski in graficni programi 2020

 


 

Šolski časopis Pixel

casopis_februar_2022-splet

 

Mi mladci 2022

kb_2022_splet

 


 

Kje smo

Na avtocesti greste na izvoz Nove Jarše in nadaljujete po Šmartinski ulici v smeri središča mesta. V križišču, kjer zagledate “Summit Avto” zavijete levo na Pokopališko ulico. V prvem semaforiziranem križišču nadaljujete naravnost in na vaši desni boste zagledali igrišče, telovadnico in šolo.

 

 

Spletna stran za boljšo funkcionalnost in prikaz multimedijskih vsebin uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po spletni strani se strinjate z namestitvijo in uporabo piškotkov na vaši napravi.

Dostopnost