Prijava na izpit in izpitni roki

Razpored izpitov, junij – juilj 2024

PRENESI
Prijava na izpit in izpitni roki

Na zadnji dan odjave, je odjava možna do 14. ure na elektronski naslov [email protected].

Izpitni rok

Zadnji dan prijave

Zadnji dan odjave

Objava na oglasni deski/
spletni strani

od 16. 10. 2023
do 20. 10. 2023

6. 10. 2023

11. 10. 2023

12. 10. 2023

Izpitni rok
16. 10. 2023 – 20. 10. 2023

Prijava (zadnji dan)
6. 10. 2023

Odjava (zadnji dan)
11. 10. 2023

Objava na osladni deski/
spletni strani

12. 10. 2023

od 20. 11. 2023
do 24. 11. 2023

10. 11. 2023

15. 11. 2023

16. 11. 2023

Izpitni rok
20. 11. 2023 – 24. 11. 2023

Prijava (zadnji dan)
10. 11. 2023

Odjava (zadnji dan)
15. 11. 2023

Objava na osladni deski/
spletni strani

16. 11. 2023

od 11. 12. 2023
do 15. 12. 2023

1. 12. 2023

6. 12. 2023

7. 12. 2023

Izpitni rok
11. 12. 2023 – 15. 12. 2023

Prijava (zadnji dan)
1. 12. 2023

Odjava (zadnji dan)
6. 12. 2023

Objava na osladni deski/
spletni strani

7. 12. 2023

od 8. 1. 2024
do 12. 1. 2024

22. 12. 2023

3. 1. 2024

4. 1. 2024

Izpitni rok
 8. 1. 2024 – 12. 1. 2024

Prijava (zadnji dan)
22. 12. 2023

Odjava (zadnji dan)
3. 1. 2024

Objava na osladni deski/
spletni strani

4. 1. 2024

od 18. 3. 2024
do 22. 3. 2024

8. 3. 2024

13. 3. 2024

14. 3. 2024

Izpitni rok
18. 3. 2024 – 22. 3. 2024

Prijava (zadnji dan)
8. 3. 2024

Odjava (zadnji dan)
13. 3. 2024

Objava na osladni deski/
spletni strani

14. 3. 2024

od 8. 4. 2024
do 12. 4. 2024

29. 3. 2024

3. 4. 2024

4. 4. 2024

Izpitni rok
8. 4. 2024 – 12. 4. 2024

Prijava (zadnji dan)
29. 3. 2024

Odjava (zadnji dan)
3. 4. 2024

Objava na osladni deski/
spletni strani

4. 4. 2024

od 13. 5. 2024
do 17. 5. 2024

26. 4. 2024

8. 5. 2024

9. 5. 2024

Izpitni rok
13. 5. 2024 – 17. 5. 2024

Prijava (zadnji dan)
26. 4. 2024

Odjava (zadnji dan)
8. 5. 2024

Objava na osladni deski/
spletni strani

9. 5. 2024

od 28. 6. 2024
do 4. 7. 2024

14. 6. 2024

19. 6. 2024

24. 6. 2024

Izpitni rok
26. 6. 2024 – 4. 7. 2024

Prijava (zadnji dan)
14. 6. 2024

Odjava (zadnji dan)
19. 6. 2024

Objava na osladni deski/
spletni strani

24. 6. 2024

od 16. 8. 2024
do 22. 8. 2024

5. 8. 2024

8. 8. 2024

9. 8. 2024

Izpitni rok
16. 8. 2024 – 22. 8. 2024

Prijava (zadnji dan)
5. 8. 2024

Odjava (zadnji dan)
8. 8. 2024

Objava na osladni deski/
spletni strani

9. 8. 2024

Zapisnik o izpitu

PRENESI

Na oglasni deski in internetni strani za izobraževanje odraslih, sami preverite točen datum in uro izpita; telefonskih informacij ne dajemo. Dva dni pred izpitnim rokom bo točen razpored objavljen na naši spletni strani kot priponka izobraževanje odraslih, zavihek izpitni roki izobraževanja odraslih, zavihek potek izpitnega roka.

Udeleženci se prijavijo na izpit pet (5) delovnih dni pred izpitnim rokom. Na podlagi prijavnice na izpit, se udeležencu izda plačilni nalog. Udeleženec se lahko odjavi od izpita, pisno na elektronski naslov organizatorke izobraževanja odraslih, najkasneje tri (3) delovne dni pred izpitnim rokom. Izpitni rok je obdobje, v katerem se opravljajo posamezni izpiti za vse letnike in vse izobraževalne programe. Udeležencu po ODJAVI IZPITA ostane plačilo. Če se udeleženec NE odjavi pravočasno, se stroški izpita NE POVRNEJO. Udeleženec se mora na odjavljeni izpit ponovno prijaviti. PRENOSA PLAČILA IZPITOV v naslednje šolsko leto, ni mogoče.

Šolska pravila ocejnevanja za izobraževanje odraslih

PRENESI

Prijava na razredni izpit

Pravilno izpolnjen zapisnik o izpitu (obr. 1.49 DZS; obrazec dobite pri organizatorki) pošljete na elektronski naslov [email protected]. Upoštevali bomo samo tiste zapisnike, ki bodo prispeli do vključno zadnjega dneva prijave na elektronski naslov. Zapisnik mora vsebovati vaš naslov z GSM številko, šolo, predmet + izpraševalec (navedete ime učitelja s katerim se pripravljate na izpit), letnik, program (grafični tehnik / grafični tehnik PTI / medijski tehnik / grafični operater) datum izpita oz. mesec, v katerem opravljate izpit in datum oddaje zapisnika.

Prijava na poklicno maturo ali zaključni izpit

Postopek prijave na poklicno maturo oziroma zaključni izpit je obsežnejši in potrebujemo več informacij; za prijavo se najavite pri organizatorki izobraževanja odraslih ali pošljete prijavnico, ki je na spletni strani / pod poklicno maturo. Potek poklicne mature lahko spremljate tudi na spletni strani šole; izberite izpiti – poklicna matura.

Cenik in plačevanje izpitov

Plačevanje razrednih izpitov, poklicne mature, zaključnega izpita ali vpisnine

Na podlagi oddane prijavnice, šola izda UPN (univerzalni plačilni nalog). Poravnate ga do datuma, ki je na plačilnem nalogu. Podatki na plačilnem nalogu:

Naslov

Naslov plačnika

Koda namena

STDY

Namen nakazila

Izpit iz … v roku …, poklicna matura, zaključni izpit

BIC banke prejemnika

BSLJSI2X

IBAN (številka transakcijskega računa pri UJP Ljubljana)

I56 0110 0603 0700 717

Referenca SI00

(obvezno napišite kodo) 2911 (vpisnina) ali 2912 (izpiti) ali 29130 (vpogled v izpitno polo PM)

Prejemnik

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana Pokopališka 33, 1000 Ljubljana

Cenik

Vpisnina

230,00 EUR

Izpit

65,00 EUR (prvo in drugo opravljanje izpita)

80,00 EUR (vsako nadaljno opravljanje izpita, komisijski izpit)

Delni izpit

40,00 EUR

Zaključni izpit

170,00 EUR

90,00 EUR (posamezni izpit za zaključni izpit)

Poklicna matura

280,00 EUR

90,00 EUR (posamezni izpit na poklicni maturi)

Svet Srednje medijske in grafične šole Ljubljana je cenik potrdil na dopisni seji, 1. 9. 2023.

Potrdilo o šolanju

S potrdilom lahko udeleženec izobraževanja odraslih uveljavlja pravice do zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) ter pravice do drugih ugodnosti (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih del prek študentskih servisov…).

Udeleženec izobraževanja odraslih lahko te pravice uveljavlja, če ni v delovnem razmerju ali prijavljen kot brezposelna oseba ali ni napoten na izobraževanje preko Zavoda za zaposlovanje, do 26. leta starosti (Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, od 5. do 8. člena)