V spodnji razpredelnici so navedeni okvirni roki za razredne izpite v šolskem letu 2017/2018:

 

Izpitni rok Zadnji dan prijave Zadnji dan odjave Objava na oglasni deski/spletni strani
23. 10. do 27. 10. 2017 13. 10. 2017 18. 10. 2017
(do 14. ure)
19. 10. 2017

 

27. 11. do 1. 12. 2017 17. 11. 2017 22. 11. 2017

(do 14. ure)

23. 11. 2017

 

 

22. 1. do 26. 1. 2018 12. 1. 2018 17. 1. 2018
(do 14. ure)
18. 1. 2018

 

 

19. 3. do 23. 3. 2018 9. 3. 2018 14. 3. 2018
(do 14. ure)
15. 3. 2018

 

 

16. 4. do 20. 4. 2018 6. 4. 2018 11. 4. 2018

(do 14. ure)

12. 4. 2018

 

14. 5. do 18. 5. 2018 4. 5. 2018 9. 5. 2018

(do 14. ure)

10. 5. 2018

 

29. 6. do 5. 7. 2018 15. 6. 2018 20. 6. 2018

(do 14. ure)

26. 6. 2018

 

 

 

16. 8. do 22. 8. 2018 6. 8. 2018 9. 8. 2018
(do 14. ure)
10. 8. 2018

RAZPORED

 

Na oglasni deski in internetni strani za izobraževanje odraslih, morate sami preveriti točen datum in uro izpita; telefonskih informacij ne dajemo. Dva dni pred izpitnim rokom bo točen razpored objavljen na naši spletni strani kot priponka izobraževanje odraslih, zavihek izpitni roki izobraževanja odraslih, zavihek potek izpitnega roka.

Udeleženci se prijavijo na izpit pet (5) delovnih dni pred izpitnim rokom. Na podlagi prijavnice se udeležencu izda plačilni nalog. Udeleženec se lahko odjavi od izpita, pisno, najkasneje tri (3) delovne dni pred izpitnim rokom. Izpitni rok je obdobje, v katerem se opravljajo posamezni izpiti. Udeležencu po ODJAVI IZPITA ostane plačilo za naslednji izpitni rok. Če se udeleženec NE odjavi pravočasno, se stroški izpita NE POVRNEJO. Udeleženec pisno javi organizatorki, v katerem izpitnem rok bo opravljal odjavljeni izpit. Odjavljeni izpit se lahko opravlja v tekočem šolskem letu. PRENOSA PLAČILA v naslednje šolsko leto ni mogoče.

Šolska pravila ocenjevanja za izobraževanje odraslih

Prijava na razredni izpit

Pravilno izpolnjen zapisnik o izpitu (obr. 1.49 DZS)  oddajte v nabiralnik, ki se nahaja ob vstopu v pisarno organizatorke izobraževanja odraslih v I. nadstropju (št. 115) ali priporočeno po pošti. Upoštevali bomo samo tiste zapisnike, ki bodo prispeli do vključno zadnjega dneva prijave. Če bo zapisnik prispel po zadnjem dnevu prijave, bo izpit uvrščen v naslednji izpitni rok. Zapisnik mora vsebovati vaš naslov z GSM številko, šolo, predmet + izpraševalec (navedete ime učitelja s katerim se pripravljate na izpit), letnik, program (grafični tehnik / grafični tehnik PTI / medijski tehnik / grafični operater) datum izpita in datum oddaje zapisnika.

Prijava na poklicno maturo ali zaključni izpit

Postopek prijave na poklicno maturo oziroma zaključni izpit je obsežnejši in potrebujemo več informacij; za prijavo se najavite pri organizatorki izobraževanja odraslih. Potek poklicne mature lahko spremljate tudi na spletni strani šole; izberite izpiti – poklicna matura.

Plačevanje razrednih izpitov, poklicne mature, zaključnega izpita ali vpisnine

Izpit se poravna ko kandidat odda prijavnico. Na podlagi prijavnice, se izda UPN; UPN (univerzalni plačilni nalog) vam pošlje šola in ga poravnate do datuma, ki je na plačilnem nalogu:

 • vaš naslov,
 • koda namena: STDY
 • namen nakazila (izpit iz … v roku …, poklicna matura, zaključni izpit),
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN (številka transakcijskega računa pri UJP Ljubljana): SI56 0110 0603 0700 717,
 • referenca: SI00, obvezno napišite kodo: 2911 (vpisnina) ali 2912 (izpiti) ali 29130 (vpogled v izpitno polo PM),
 • prejemnika (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana Pokopališka 33, 1000 Ljubljana).

Cene izobraževanja (leto 2018/19):

 • vpis: 180 EUR,
 • izpit; prvo ali drugo opravljanje izpita: 65 EUR, delni izpit: 40 EUR,
 • večkratni izpit je komisijski: 80 EUR,
 • dodatna konzultacijska ura za predmet: 25 EUR,
 • zaključni izpit: 170 EUR,
 • poklicna matura: 280 EUR,
 • posamezni izpit na zaključnem izpitu in poklicni maturi: 90 EUR.

Cenik je potrdil Svet Srednje medijske in grafične šole Ljubljana na seji, 28. 9. 2016.

Potrdilo o šolanju

S tem potrdilom se lahko skladno s 4. členom Zakona o izobraževanju odraslih uveljavlja pravica do zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja in pravica do drugih ugodnosti (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih del prek študentskih servisov…), če udeleženec izobraževanja ni v delovnem razmerju ali prijavljen kot brezposelna oseba ali ni napoten na izobraževanje preko Zavoda za zaposlovanje; omenjena pravica velja do 27. leta starosti.