Šolska prehrana

Uroš Klaus
orgarnizator šolske prehrane

📱 040 176 075
✉️ [email protected]

ℹ️ Malico lahko odjavite preko SMS sporočila na telefonsko številko 040 176 075

ℹ️ Obveščamo vse dijake in starše, da je minister za šolstvo skladno z Zakonom o šolski prehrani sprejel Sklep o ceni malice, ki bo v šolskem letu 2023/2024 za dijake znašala 3,60 €. Vsem, ki ste že oddali prijavnice, kjer je navedena stara cena 2,73 €, se avtomatično upošteva prijava po novi ceni (v pogodbi je navedeno, da je cena malice odvisna od sklepov ministrstva), če pa kdo želi preklicati prijavo zaradi višje cene, prosimo pošljite odjavo na elektronski naslov [email protected]. Hvala za razumevanje.

Naročilnica in dve pogodbi za prijavo na šolsko prehrano

ODPRI

Pravila šolske prehrane

prenesi