Šolska prehrana

Telefonska številka za sporočanje odjav za malico prek sms sporočil je +386 (0)40 176 075.

NAROČILNICA IN DVE POGODBI ZA ŠOLSKO PREHRANO

 

 

Obvestilo o šolski prehrani za dijake

Dijaki 1. letnikov, ki ste se prijavili na malico ob vpisu; malico boste prevzemali s svojo dijaško izkaznico, ki vsebuje RFID čip. Kartico položite na elektronski čitalec na razdelilnem pultu in na zaslonu se bo izpisalo vaše ime in priimek ter številka naročenega menuja. Šele potem lahko od osebja kuhinje prejmete naročeni obrok. Obrok lahko pojeste v šolski jedilnici ali na hodnikih šole. Pri jedi se obnašajte kulturno ter po končanem obroku za seboj pospravite; vse odpadke odvrzite v primerne koše za smeti.

Malico prevzemate v prostorih šolske menze v času tople malice, ki je predviden na urniku. Menza vsak dan nudi več različnih menujev. Izbiro opravite na spletni strani www.lopolis.si, kjer se vpišete na portal z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete od razrednika. Vsi dijaki na začetku leta prejmejo geslo za portal, tudi če niso prijavljeni na malico; geslo shranite za vsak primer. Če se vam zaklene geslo, se obrnite na Uroša Klausa, lahko pa vam geslo sporoči tudi administrator portala, če pošljete svoj naslov elektronske pošte. Na portalu se lahko tudi odjavite od malice za posamezne dni, ko boste manjkali pri pouku. Odjava mora biti narejena en delovni dan vnaprej do 9. ure zjutraj, menuje pa lahko menjate z zamikom 10 dni, torej za obdobje, ki se začne čez 10 dni, kar je potrebno zaradi tedenskega naročanja hrane.

Odjave lahko v nujnih primerih sporočite tudi na elektronski naslov uros.klaus@smgs.si ali preko SMS sporočila na tel. številko 040 176 075 en delovni dan vnaprej do 9. ure zjutraj. Če se od posameznega obroka ne odjavite in ga ne prevzamete, po zakonu o šolski prehrani krijete sami celoten strošek obroka, tudi če imate subvencijo. Odjava se lahko naredi tudi za isti dan do 9. ure zjutraj, vendar se šteje za nepravočasno odjavo in naročniki v tem primeru plačate svoj del obroka, ministrstvo pa subvencijo.

Kdor ob začetku šolskega leta ne dobi dijaške izkaznice, dobi nadomestno belo kartico. Če med letom izgubite dijaško izkaznico, se javite pri Urošu Klausu v zbornici in boste naslednji delovni dan dobili nadomestno RFID belo kartico, ki jo boste uporabljali za evidentiranje pri prevzemu malice. V primeru izgube dijaške izkaznice ali bele kartice boste krili stroške nadomestne RFID kartice (5 evrov). Izgubo dijaške izkaznice je treba prav tako sporočiti na Uradni list Republike Slovenije ter v šolsko svetovalno službo.

Če se želite odjaviti od malice do konca šolskega leta ali pa samo ob določenih dnevih, prinesite Urošu Klausu podpisano izjavo staršev o odjavi. Za vse ostale probleme, pritožbe ali vprašanja se prav tako obrnite na Uroša Klausa med odmori v zbornici ali prek elektronske pošte na naslov uros.klaus@smgs.si.

Nekateri dijaki so upravičeni do subvencije. To je odvisno od višine dohodkov staršev in otroških dodatkov. Podatke o tem prejme šola sama neposredno od centrov za socialno delo. Ko šola dobi podatek za dijaka, da je upravičen do subvencije, začne to upoštevati z začetkom novega meseca in naredi poračun za nazaj.

Račun za malico starši dobijo prek elektronske pošte na elektronski naslov, ki so ga napisali na pogodbo o prehrani. Če se naslov med letom spremeni, ste o tem dolžni obvestiti Uroša Klausa. Starši so račun dolžni plačati v zakonskem roku, ki je napisan na računu. Morebitne ugovore na račun morajo starši sporočiti v roku, ki je predviden za plačilo, na elektronski naslov uros.klaus@smgs.si. Pritožb in ugovorov, prispelih po tem roku, se ne upošteva. Če starši na pogodbo niso napisali elektronskega naslova, potem račun v pisni obliki prejme dijak v šoli od razrednika. Račune se praviloma izstavlja 10. v mesecu za pretekli mesec.

Dijaki 1. letnikov, ki se niste prijavili na malico ob vpisu: če se želite kadarkoli med šolskim letom prijaviti na toplo malico, se obrnite na Uroša Klausa, da dobite prijavnico in dva izvoda pogodbe, kar morajo vse podpisati starši. Obrazci so na voljo tudi na šolski spletni strani. Izpolnjene in podpisane obrazce vrnete Urošu Klausu ter boste naslednji delovni dan prijavljeni ter po potrebi prejmete RFID kartico. Ob začetku šolskega leta od razrednika prejmete uporabniško ime in geslo za portal Lopolis tudi, če niste prijavljeni malico. Podatke shranite za primer, da bi se radi kasneje prijavili. Če niste prepričani, ali ste ob vpisu oddali prijavnico na malico, to čim prej preverite pri Urošu Klausu.

Spletna stran za boljšo funkcionalnost in prikaz multimedijskih vsebin uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po spletni strani se strinjate z namestitvijo in uporabo piškotkov na vaši napravi.

Dostopnost