Vpis na izobraževanje odraslih

Za začetni vpis potrebujete:

 • izpolnjen vpisni list,
 • izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,
 • spričevala iz predhodnega izobraževanja (OŠ, vsa dosedanja letna spričevala in obvestila ter spričevalo in obvestilo o poklicni ali splošni maturi),
 • cenik.

Vpisni list

PRENESI

Na spletni strani ministrstva si lahko pogledate potek izobraževanja v izobraževalnih programih ter zaključek.

Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO (UL RS št. 110/06), pravilnka o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva, stran 3744 in soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2022/23 (z dne 23. 5. 2022, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/soglasje_izredno_SS-2022/2023/soglasje_k_obsegu_vpisa_P.pdf), v soglasju so navedena vpisna mesta.

V šolsko leto 2022-2023 vpisujemo v naslednje izobraževalne programe:

 • grafični operater (srednje poklicno izobraževanje) 10 vpisnih mest,
 • grafični tehnik (srednje strokovno izobraževanje) 40 vpisnih mest,
 • medijski tehnik (srednje strokovno izobraževanje) 80 vpisnih mest in
 • grafični tehnik, (poklicno-tehnično izobraževanje) 10 vpisnih mest.

Vpis poteka ZAPOLNITVE vpisnih mest; do 15. 10. 2022.

Če se zanimate za vpis v naše izobraževalne programe, na elektronski naslov vpis.odrasli@smgs.si pošljite od 22. 8. 2022 dalje:

 • izpolnjeno prijavnico ter jo skenirajte (format *.pdf),
 • fotokopijo osebnega dokumenta (sprednja in zadnja stran osebne izkaznice), (format *.pdf) in
 • spričevala:
  fotokopija spričevala OŠ za vpis v IP grafični operater (format *.pdf) ali
  fotokopije spričevala ali obvestila o uspehu vseh letnikov srednjega strokovnega izobraževanja za vpis v IP medijski ali grafični tehnik + matura oz. poklicna matura (format *.pdf) ali
  fotokopije spričevala vseh letnikov in zaključnega izpita srednjega poklicnega izobraževanja za vpis v IP grafični tehnik (PTI) (format *.pdf)

NEPOPOLNE PRIJAVE se ZAVRŽEJO.

V primeru, popolnih prijav pošljemo na elektronski naslov, ki ste ga navedli na prijavnici, plačilni nalog za plačilo vpisnine in strošek izpita (Pravilnik o izobraževanju odraslih, A-X/2018, 7 člen, četrti odstavek).

Po plačilu vpisnine, vas povabimo preko elektronskega naslova, na vpis. Vpis poteka OSEBNO in s seboj prinesete osebni dokument in vsa ORIGINALNA spričevala.

Kandidati, ki bi plačali vpisnino vnaprej NIMAJO REZERVIRANEGA mesta. Na vašo pisno prošnjo vam bomo plačano vpisnino vrnili na vaš TRR.

Za dodatne informacije lahko v pokličete 051 370 600 ali se najavite za osebni obisk v šoli na elektronski naslov martina.korazija@smgs.si.