Vpis na izobraževanje odraslih

Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO (UL RS št. 110/06) pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih (UL RS št. 82/98) in soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2023/24

(z dne 3. 4. 2023, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Odrasli/Soglasje-vpis-2023-24/soglasje_k_obsegu_vpisa_2023_2024_P.pdf), v soglasju so navedena vpisna mesta.

V šolsko leto 2023-2024 vpisujemo v naslednje izobraževalne programe:

 • grafični operater (srednje poklicno izobraževanje) 10 vpisnih mest,
 • grafični tehnik (srednje strokovno izobraževanje) 40 vpisnih mest,
 • medijski tehnik (srednje strokovno izobraževanje) 80 vpisnih mest in
 • grafični tehnik, (poklicno-tehnično izobraževanje) 10 vpisnih mest.

                        

Vpis v izobraževalne programe poteka:

 1. od 5. junija do 30. junija 2023 in
 2. od 21. avgusta 2023 dalje oz. do ZAPOLNITVE vpisnih mest.

Kandidati so vpisani od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024.

Če se zanimate za vpis v naše izobraževalne programe, na elektronski naslov [email protected]  pošljite.

 1. izpolnjeno prijavnico ter jo skenirajte (format pdf),
 2. fotokopijo osebnega dokumenta (sprednja in zadnja stran osebne izkaznice), (format pdf)  in
 3. spričevala:
 • fotokopija spričevala OŠ za vpis v IP grafični operater (format pdf) ali
 • fotokopije spričevala ali obvestila o uspehu vseh letnikov srednjega strokovnega izobraževanja za vpis v IP medijski ali grafični tehnik + matura oz. poklicna matura (format pdf) ali
 • fotokopije spričevala vseh letnikov in zaključnega izpita srednjega poklicnega izobraževanja za vpis v IP grafični tehnik (PTI) (format pdf)

NEPOPOLNE PRIJAVE se ZAVRŽEJO.

V primeru, popolnih prijav pošljemo na elektronski naslov, ki ste ga navedli na prijavnici, plačilni nalog za plačilo vpisnine in strošek izpita (Pravilnik o izobraževanju odraslih, A-X/2018, 7. člen, četrti odstavek).

Po plačilu vpisnine, vas povabimo na vpis (datum in ura) preko vašega ELEKTRONSKEGA NASLOVA. Vpis poteka OSEBNO in s seboj prinesete osebni dokument in vsa ORIGINALNA spričevala.

Kandidati, ki bi plačali vpisnino vnaprej NIMAJO REZERVIRANEGA mesta. Na vašo pisno prošnjo vam bomo plačano vpisnino vrnili na vaš TRR.

Za dodatne informacije lahko v pokličete 051 370 600 ali se najavite za osebni obisk v šoli na elektronski naslov [email protected].

PRENESI