Organiziranost

Organi šole

SVET ŠOLE SESTAVLJAJO:

  • dva predstavnika ustanovitelja,
  • en predstavnik občine,
  • pet predstavnikov delavcev šole,
  • trije predstavniki staršev,
  • dva predstavnika dijakov.

UČITELJSKI ZBOR
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIK
STROKOVNI AKTIV
SVET STARŠEV
SKUPNOST DIJAKOV

Organiziranost

Organiziranost