Predstavitev

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana je edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za medijske in grafične poklice. Njeni začetki segajo v leto 1924, ko je grafična organizacija pripravila program za grafično šolo. Leta 1962 sta se na sedanji lokaciji, Pokopališka 33, združili papirništvo in grafika v Šolski center tiska in papirja. Z uvedbo usmerjenega izobraževanja po letu 1980 je šola prerasla v štiriletno tehnično šolo in se preimenovala v Srednjo šolo tiska in papirja. Spremenila pa se je tudi struktura dijakov, saj so se v večjem številu začela vpisovati tudi dekleta.

Konec prejšnjega tisočletja je bila šola ponovno na prelomnici. Papirništvo je usihalo, poiskati je bilo treba nove poti. Razvoj tehnologij tiskanih in elektronskih medijev, njihovo prepletanje in dopolnjevanje je zahtevalo popolnoma nov izobraževalni program.

Leta 2000/01 smo na šoli kot prvi v državi začeli izobraževati v programu medijski tehnik. Pet let pozneje smo se preimenovali v Srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana.

Danes šolo obiskuje približno 650 dijakov, pouk pa poteka v sodobno opremljenih učilnicah, filmskem in animacijskem studiu ter v delavnicah za tisk in dodelavo.

Na šoli si prizadevamo, da dijakom poleg obveznega kurikula ponudimo nekaj več. Predvsem dijaki višjih letnikov se udeležujejo filmskih in fotografskih delavnic, sodelujejo v pripravi programa za spletno televizijo, šolsko prireditev, zelo uspešni pa so tudi na raznih tekmovanjih. Že kar tradicionalno pa je sodelovanje s partnerskimi šolami v tujini. Kar nekaj naših dijakov vsako leto opravlja praktično usposabljanje pri delodajalcih na Švedskem, Finskem, Malti, Poljski ali v Nemčiji.

Našo šolo odlikujejo strokovnost, pedagoški eros, odlični pogoji za delo, mladostna ustvarjalnost, barvitost in pozitivno vzdušje. Vsak posameznik na šoli je pomemben delček mozaika, samo vsi skupaj pa oblikujemo podobo Srednje medijske in grafične šole Ljubljana tako, kot nam je zares všeč.