Vloge

Splošno soglasje ob vpisu

PRENESI

Privolitev staršev za obdelavo osebnih podatkov

PRENESI

Privolitev dijaka za obdelavo osebnih podatkov – po dopolnjenem 15. letu

PRENESI

Spološno soglasje za športno vzgojni karton

PRENESI

Soglasje staršev za športno vzgojni karton

PRENESI

Soglasje staršev/skrbnikov – svetovalna služba

PRENESI

Soglasje dijaka – svetovalna služba

PRENESI

Vpisnica za dijake 2., 3., 4. letnik

PRENESI

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev

PRENESI

Vloga za oprostitev sodelovanja pri pouku športne vzgoje

PRENESI

Vloga za odobritev zamujanja pouka_predčasnega odhajanja od pouka

PRENESI

Soglasje polnoletnega dijaka

PRENESI

Izjava o preklicu spričevala ali obvestila o uspehu

PRENESI

Naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za dijake

ODPRI

Naročilnica in dve pogodbi za šolsko prehrano

ODPRI

Po 36. členu Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS 96/99, 108/99, 97/06 in 59/12) v primeru izgube javne listine šola izda imetniku oziroma upravičencu do letnega spričevala ali obvestila o uspehu nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence.

* Izpisi iz evidence so plačljivi v znesku 15 €.

IBAN-1

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000 in 88/2010) plačate upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsako nadomestno listino.

Plačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

  • Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
  • Transakcijski račun: SI56 011001000315637
  • Koda namena: GOVT
  • Namen: plačilo upravne takse po tar. št. 6
  • Referenca: SI11 70076-7111002

*** Obrazcu za preklic spričevala ali obvestila o uspehu mora vlagatelj obvezno priložiti potrdili:

  • o  plačilu stroškov izdaje izpisa iz evidence,
  • o  plačilu upravne takse.