Šolski sklad

Anica Pantar
predsednica upravnega odbora šolskega sklada

✉️ anica.pantar@smgs.si

Namen šolskega sklada je dijakom zagotoviti boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev.

Šolski sklad SMGŠ deluje že več let. Upravni odbor sklada ima sedem članov (štiri predstavnike delavcev in tri predstavnike staršev), o porabi sredstev odloča na sejah. Sredstva pridobiva s prostovoljnimi prispevki staršev oz. skrbnikov, z donacijami in iz drugih virov.

Namen šolskega sklada je dijakom zagotoviti boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, npr.:

  • nakup nadstandardne opreme,
  • zvišanje standarda pouka,
  • dejavnosti, ki niso del obveznega izobraževalnega programa,
  • podpora delu na raziskovalnem, kulturnem, umetniškem in športnem področju.

Sredstva bomo namenili za nakup nadstandardne opreme, druge dejavnosti po presoji, nagrade … Namenjena bodo lahko tudi dijakom, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja in izpolnjujejo merila za dodeljevanje sredstev, za dejavnosti, ki niso del obveznega izobraževanja.

S predlogom glede porabe sredstev se na upravni odbor sklada lahko kadarkoli obrnejo učitelji, dijaki, starši …