Šolski sklad

Anica Pantar
predsednica upravnega odbora šolskega sklada

✉️ [email protected]

Namen šolskega sklada je dijakom zagotoviti boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev.

Šolski sklad SMGŠ deluje že več let. Upravni odbor sklada ima sedem članov (štiri predstavnike delavcev in tri predstavnike staršev), o porabi sredstev odloča na sejah. Sredstva pridobiva s prostovoljnimi prispevki staršev oz. skrbnikov, z donacijami in iz drugih virov.

Namen šolskega sklada je dijakom zagotoviti boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, npr.:

  • nakup nadstandardne opreme,
  • zvišanje standarda pouka,
  • dejavnosti, ki niso del obveznega izobraževalnega programa,
  • podpora delu na raziskovalnem, kulturnem, umetniškem in športnem področju.

Sredstva bomo namenili za nakup nadstandardne opreme, druge dejavnosti po presoji, nagrade … Namenjena bodo lahko tudi dijakom, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja in izpolnjujejo merila za dodeljevanje sredstev za dejavnosti, ki niso del obveznega izobraževanja.

S predlogom glede porabe sredstev se na upravni odbor sklada lahko kadarkoli obrnejo učitelji, dijaki, starši …

ℹ️ S spremembo 135. člena ZOFVI-M imate davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom. Nova zakonodaja tako omogoča, da lahko del dohodnine (do 0,3 %) namenite tudi šolskemu skladu SMGŠ.

Šolskemu skladu lahko del dohodnine namenite klasično (obrazec) oziroma v elektronski obliki: NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE e-DAVKI.

Ime sklada: Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Davčna številka: 77459849