Šolska knjižnica

Maja Zorič Bolfek
knjižničarka

📞 01 620 94 06
✉️ [email protected]

📍 209 (2. nadstropje)

🕝 8.00-13.00

ℹ️ Dijaki, predlogi knjig za branje so objavljeni na tej strani spodaj (1. 12. 2020).

ℹ️ Učbeniški sklad za šolsko leto 2023-24

Šolska knjižnica z nabavo gradiva sledi potrebam pouka in po najboljših močeh zagotavlja sprotno nabavo leposlovja, zanimivega za bralce.

Knjižnica je prijeten prostor s čitalnico, ki ima razgled na Ljubljanski grad. Dijaki radi prihajajo ne le po knjige in drugo gradivo, ampak se tu učijo, pripravljajo izdelke, se družijo, uporabljajo brezžični internet … V najmirnejšem kotičku na šoli si lahko tudi oddahnejo na udobnih sedežih.

Dijaki naročijo komplete učbenikov spomladi preko učbeniškega sklada. Za manj skrbi ob prehodu v srednjo šolo lahko devetošolci že pri vpisu naročijo učbenike za prvi letnik in si jih izposodijo v prvih septembrskih dneh.

1. Pravice in dolžnosti uporabnikov

Člani šolske knjižnice so vsi dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana in vsi zaposleni na šoli.

Izposoja je možna z dijaško izkaznico (ali drugim podobnim dokumentom, dokler dijak nima dijaške izkaznice).

Vsak član si lahko izposoja gradivo le na svoje ime. Izposoja na tuje ime ni dovoljena. Posojanje gradiva drugi osebi ni dovoljeno.

Uporabnikom se vse gradivo izposoja brezplačno.

Z izposojenim gradivom mora uporabnik ravnati skrbno. Kdor knjižnično gradivo izgubi, uniči ali ne vrne, ga mora nadomestiti z novim. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik poravnati odškodnino v višini 2/3 cene nove knjižnične enote.

2. Izposoja knjižničnega gradiva

Rok izposoje za knjižnično gradivo je 14 dni.

Uporabniki lahko podaljšajo rok izposoje za 7 dni, vendar ne za knjige domačega branja ali gradivo, ki je posebej iskano.

Knjižnično gradivo, ki je na voljo le v čitalnici:

  • referečno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije),
  • neknjižno gradivo (atlasi, zemljevidi),
  • serijske publikacije.

To knjižnično gradivo si je mogoče izposoditi izjemoma za uporabo pri pouku.

Uporabniki si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva.

Uporabniki si ne morejo izposoditi novega gradiva, če imajo izposojeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje.

Dijaki morajo gradivo vrniti do konca pouka v juniju, dijaki zaključnih letnikov pa takoj po končanih maturitetnih izpitih. Dijaki s popravnimi in razrednimi izpiti morajo gradivo, izposojeno za izpite, vrniti takoj po opravljenih izpitih.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče.

3. Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnični in čitalniški prostori so namenjeni učenju, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov, zato morata biti v njih mir in tišina. Obiskovalci uporabljajo prostore knjižnice in čitalnice tako, da ne motijo ostalih uporabnikov.

V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.

4. Uporaba računalnikov

Računalniki so namenjeni za šolsko delo in interesne dejavnosti, zato imajo prednost pri uporabi računalnikov dijaki, ki uporabljajo računalnik za seminarske, maturitetne ter druge naloge in izdelke.
Pri uporabi računalnika ni dovoljeno:

  • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih,
  • obiskovanje spornih spletnih strani (strani nasilja, pornografije …),
  • vnašanje osebnih podatkov.

Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do uporabe računalnika.

Projekt »Rastem s knjigo«

2022-23
dijaki v knjižnici

Dijaki na projektu »Rastem s knjigo«

Projekt »Rastem s knjigo« v šolskem letu 2022/2023 poteka že sedemnajstič. Namen projekta je spodbujanje branja mladih in obisk splošne knjižnice.
Projekt smo izvedli s 1. letnikom obeh programov od 14. 2. do 24. 2. 2023. Obiskali smo nam najbližjo splošno knjižnico, knjižnico Jožeta Mazovca. Dijaki so se seznanili z delovanjem Mestne knjižnice Ljubljana in nato še enote Jožeta Mazovca, njeno zgodovino, postavitvijo gradiva, načinom izposoje, knjižničnim katalogom COBISS, elektronskimi viri, povabili pa so jih tudi k vpisu. Obisk smo zaključili s kratkim predstavitvenim filmom na temo knjige in razdelitvijo knjig dijakom. Letos je bila izbrana knjiga avtorice Mateje Gomboc Balada o drevesu. Roman govori o aktualni družbeni temi mladostniških samomorov. Roman je prejel tudi nagrado Desetnica.

razstava-knjige-balada-o-drevesu

Razstava knjige z naslovom Balada o drevesu

Razstava o izbrani knjigi Balda o drevesu v okviru projekta Rastem s knjigo

Projekt Rastem s knjigo smo nadgradili s postavljeno razstavo na hodniku pred knjižnico. Predstavili smo knjigo Balada o drevesu ter avtorico Matejo Gomboc. Razstavo smo obogatili z naslovnicami knjig, ki govorijo o podobni tematiki. Le-te pa so imele tudi QR kode, s pomočjo katerih so lahko dijaki dostopali do podatkov o posamezni knjigi. Poleg naslovnic mladinske literature smo predstavili tudi strokovne knjige, ki se ukvarjajo s problematiko samomora, bipolarne motnje in drugimi duševnimi boleznimi. Vse razstavljene knjige si je moč izposoditi v šolski knjižnici. Dijaki prvega letnika so knjigo Balada o drevesu prebrali za domače branje in podali svoje mnenje o knjigi. Večini dijakov se knjiga ni zdela zanimiva, saj so mnenja, da je preveč temačna in žalostna, s premalo aktivnega dogajanja. Povedali so, da raje berejo bolj dinamične knjige, ki so bolj vesele in smešne ter knjige s srečnim koncem.

Knjige za mladino - izbor šolske knjižnice

Svet odraščanja danes in nekoč

Avtor

Naslov

BURKE, J. C.

Zgodba Toma Brennana

BURKE, J. C.
Zgodba Toma Brennana

FINE, Anne

Dojenčki iz moke

FINE, Anne
Dojenčki iz moke

JONSBERG, Barry

Moje življenje kot abeceda

JONSBERG, Barry
Moje življenje kot abeceda

MARCHETTA, Melina

Kdo si, Alibrandi?

MARCHETTA, Melina
Kdo si, Alibrandi?

BEVC, Cvetka

Desetka

BEVC, Cvetka
Desetka

GOMBAČ, Žiga X

NK Svoboda

GOMBAČ, Žiga X
NK Svoboda

Zmalo in veliko domišljije

Avtor

Naslov

ALMOND, David

Mož s podstrešja

ALMOND, David
Mož s podstrešja

GAIMAN, Neil

Zvezdni prah

GAIMAN, Neil
Zvezdni prah

MCCREDIE, Elise

Nikogaršnji fantje

MCCREDIE, Elise
Nikogaršnji fantje

MEYER, Kai

Steklena beseda

MEYER, Kai
Steklena beseda

NIX, Garth

Sabriel

NIX, Garth
Sabriel

MAJ, Nika

Zmajev kralj

MAJ, Nika
Zmajev kralj

NOVAK, Bogdan

Zaljubljeni vampir

NOVAK, Bogdan
Zaljubljeni vampir

Na tujih tleh

Avtor

Naslov

Več avtorjev

Zgodbe iz Venezuele

KAZUMI, Jumoto
Nepričakovan konec poletja

KAZUMI, Jumoto

Nepričakovan konec poletja

SCHAMI, Rafik
Pripovedovalci noči

SCHAMI, Rafik

Pripovedovalci noči

TAN, Shaun
Zgodbe iz oddaljenega predmestja

TAN, Shaun

Zgodbe iz oddaljenega predmestja

TAYLOR, Drew Hayden
Ponočnjak

TAYLOR, Drew Hayden

Ponočnjak

KERMAUNER, Aksinja
Smaragdna obzorja

KERMAUNER, Aksinja

Smaragdna obzorja

KOŠUTA, Miroslav
Mornar na kozi

Napeto

Avtor

Naslov

GOOBIE, Beth

Ranjena krila

GOOBIE, Beth
Ranjena krila

SEDGWICK, Marcus

Revolver

SEDGWICK, Marcus
Revolver

STRATTON, Allan

Lesliejin dnevnik

STRATTON, Allan
Lesliejin dnevnik

WOODING, Chris

Preganjavica Alaizabel Cray

WOODING, Chris
Preganjavica Alaizabel Cray

NOVAK, Vesna

Dogodivščine na Galebjem otoku

NOVAK, Vesna
Dogodivščine na Galebjem otoku

Veliko užitkov in dobre volje vam želim s knjigami in ob njih.
Knjižničarka