Zaupnik SMGŠ

Informacije o prijavi kršitev in zaščita prijavitelja po zakonu o zaščiti prijaviteljev

Pomembne povezave:

Informiranje o zaščiti prijaviteljev

prenesi

Pravilnik za zagotovitev notranje poti za prijavo

prenesi

Obrazec za notranjo prijavo SMGŠ

prenesi