Interesne dejavnosti

Grafični tehnik SSI, Medijski tehnik SSI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Prosta izbira dijaka

18 ur

18 ur

36 ur

6 ur

Grafični tehnik SSI, Medijski tehnik SSI

1. letnik
18 ur

2. letnik
18 ur

3. letnik
36 ur

4. letnik
6 ur

Vsebine, ki so povezane s prosto izbiro dijaka:

 • gledališki, glasbeni in filmski abonmaji,
 • glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, društva, plesni in športni treningi,
 • tečaj cestnoprometnih predpisov,
 • mladinska raziskovalna dejavnost,
 • tekmovalna dejavnost v znanju,
 • socialno delo,
 • mentorstva in pomoč drugim,
 • sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih,
 • organizirano dopolnilno izobraževanje ipd.

Na šoli bodo potekale ob pouku tudi naslednje dejavnosti:

 • ŠOLSKO GLASILO: Dijaki izdajajo šolsko glasilo Mi mladci.
 • SPOMINSKA KNJIGA: Ob zaključku šolanja dijaki zaključnih letnikov izdajo spominsko knjigo, v kateri s slikovnim gradivom predstavijo vse dijake in učitelje šole ter zanimive in pomembne dogodke iz šolskega življenja.
 • LIKOVNI KROŽEK: Dijaki lahko sodelujejo tudi v krožku, kjer bodo slikali na svilo ali steklo, oblikovali izdelke iz gline, se ukvarjali s tipografijo in študijskem risanjem.
 • STROKOVNE EKSKURZIJE: V okviru obveznih izbirnih vsebin ali učnega procesa organiziramo več strokovnih ekskurzij v tiskarne, obiščemo različne sejme, razstave in kulturnozgodovinske kraje tako doma kot na tujem.
 • DRAMSKI KROŽEK: Dijaki bodo pri dramskem krožku pripravili predstavo, zato z veseljem pričakujejo nove člane kot igralce, scenografe, glasbene opremljevalce, snemalce …
 • TEKMOVANJA IZ ZNANJ: Dijaki tekmujejo iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, iz angleščine in matematike.
 • ŠPORTNA TEKMOVANJA: Dijaki bodo tekmovali na srednješolskih prvenstvih v košarki, rokometu, atletiki itd. Dijaki imajo tudi možnost, da pridobijo status športnika v skladu z ustreznim pravilnikom.
 • MATURANTSKI PLES: Vsako leto v maju šola priredi maturantski ples. Priprave nanj potekajo skozi celo šolsko leto, saj se maturanti ponavadi odločajo za dodatni program, s katerim obogatijo spored.
 • TISKARSKI KROŽEK: Dijaki bodo bolje spoznali najsodobnejši štiribarvni tiskarski stroj Heidelberg Speedmaster in sodelovali pri tisku najzahtevnejših tiskovin.
 • KNJIŽNIČARSKI KROŽEK: Dijaki, ki imajo radi knjige in knjižnico, bodo pomagali pri ureditvi celostne podobe šolske knjižnice, sprotnem urejanju in opremljanju knjig ter pri izposoji.
 • ROČNA DELA – USNJARSTVO: Dijaki se naučijo osnov dela z usnjem; lepljenje, šivanje in kovičenje. Sami si lahko izdelajo preproste izdelke iz usnja, kot so pasovi, zapestnice, torbice, itd. Pri tem spoznavajo nove tehnike dela, krepijo svoje motorične sposobnosti ter se ustvarjalno izražajo.