Interesne dejavnosti

Grafični tehnik SSI, Medijski tehnik SSI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Prosta izbira dijaka

18 ur

18 ur

36 ur

6 ur

Grafični tehnik SSI, Medijski tehnik SSI

1. letnik
18 ur

2. letnik
18 ur

3. letnik
36 ur

4. letnik
6 ur

Vsebine, ki so povezane s prosto izbiro dijaka:

  • gledališki, glasbeni in filmski abonmaji,
  • glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, društva, plesni in športni treningi,
  • tečaj cestnoprometnih predpisov,
  • mladinska raziskovalna dejavnost,
  • tekmovalna dejavnost v znanju,
  • socialno delo,
  • mentorstva in pomoč drugim,
  • sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih,
  • organizirano dopolnilno izobraževanje ipd.

Na šoli bodo potekale ob pouku tudi naslednje dejavnosti:

Dejavnost

Opis

Mentor

Krožek multimedije

Dijaki pod vodstvom mentorice obravnavajo aktualne teme in nadgradijo svoje znanje iz multimedije. Za izbrane vsebine določijo cilje projektov, načrtujejo aktivnosti ter za njihovo realizacijo izberejo in uporabljajo ustrezne računalniške programe.

Meta Hostnik

MEPI

Dijaki se lahko vključijo v mednarodni program MEPI za mlade, v okviru katerega se spopadajo z izzivi na različnih področjih in s tem uresničujejo osebne dosežke. Najzanimivejši del MEPI-ja so zagotovo pustolovske odprave, pri katerih se pride na cilj le z odločnostjo, vztrajnostjo in skupinskim sodelovanjem.

Tosja Novak

Zgodovinski krožek

Dijaki se pod vodstvom mentorja pripravljajo na šolsko tekmovanje iz zgodovine.

Andrej Pastar

Cankarjevo tekmovanje

Dijaki se pod vodstvom mentoric pripravljajo na šolsko, regijsko in državno Cankarjevo tekmovanje.

Barbara Iskra Šarec
Amadeja Klemenčič

Novinarski krožek

Pri nastajanju šolskega časopisa Pixel imajo pomembno vlogo ilustratorji, fotografi, pisci, oblikovalci, tiskarji … Vse te funkcije lahko na naši šoli prevzamejo dijaki. Na uvodnem sestanku se z mentoricama pogovorijo o rubrikah, razporeditvi dela in terminu oddajanja člankov. Nato se srečujejo prek videokonferenc ali si dopisujejo v kanalu e-Asistenta. V šolskem letu izide več številk časopisa Pixel.

Martina Holešek
Barbara Logar-Sušnik

Knjižničarski krožek

Dijaki, ki imajo radi knjige in knjižnico, pomagajo pri ureditvi celostne podobe šolske knjižnice, sprotnem urejanju in opremljanju knjig ter pri izposoji.

Maja Zorič Bolfek

Televizijski krožek

Namenjen je dijakom, ki jih zanima, kako nastane TV-oddaja, in želijo spoznati delo v studiu ter se naučiti uporabe opreme v režiji. Snovanje oddaje zajema dogovarjanje, usklajevanje in povezovanje v ekipi. Dijaki posnetke z uporabo programa Adobe Premiere zmontirajo v končni izdelek, prispevek, intervju … Tako spoznajo vse faze nastajanja in oblikovanja TV-oddaje: pripravo, snemanje in montažo.

Justina Gračner Botonjić

Likovni krožek

Pri likovnem krožku dijaki ustvarjajo z različnimi materiali in tehnikami ter pripravijo sceno za gledališko predstavo.

Urška Hrovat

Šolsko glasilo

Dijaki pod vodstvom mentorice izdajajo šolsko glasilo Mi mladci.

Milena Černe
Lea Golob

Strokovne ekskurzije

V okviru obveznih izbirnih vsebin ali učnega procesa organiziramo več strokovnih ekskurzij v tiskarne, obiščemo različne sejme, razstave in kulturnozgodovinske kraje tako doma kot na tujem.

Mojca Groleger

Dramsko-gledališki krožek

Dijaki pripravijo predstavo, pri kateri sodelujejo kot igralci, scenografi, glasbeni opremljevalci, snemalci …

Dijaki pod vodstvom mentorice pripravijo vsakoletno tradicionalno šolsko prireditev, na kateri se predstavijo s svojimi talenti, in zaključno proslavo ob dnevu državnosti.

Peter Planinc
Barbara Iskra Šarec

Uporabniški vmesniki

Dijaki pri krožku spoznajo postopke načrtovanja in oblikovanja mobilnih aplikacij po metodi oblikovalskega mišljenja (angl. Design Thinking).

Veronika Trček

Krožek snemanja

Namenjen je dijakom višjih letnikov, ki želijo sodelovati pri snovanju in snemanju šolskih podkastov.

Maruša Zaletel

Angleška bralna značka

Za vse dijake, ki radi berejo in si želijo izboljšati znanje tujega jezika.

Vladimir Janež
Uroš Klaus
Tatjana Kopitar
Maja Osterman

Fotografski krožek

Dijaki se seznanijo z delom s šolsko opremo za fotografijo in osvetljevanje. Izvajajo se fotografiranja za fotografske natečaje in druge projekte. Dijake se seznani z aktualnim dogajanjem na področju fotografije (predavanja, razstave, test opreme ipd.).

Miha Golob