Digitalna strokovna knjižnica

Guštin, M., Krumpak, G. – Izdelava spletnih strani

prenesi

Jambrek, B. M. – Osnove snemanja za elektronski medij

prenesi

Kranjec, V., Koražija, M. – Izdelava izsekovalnih orodij in protiorodij

prenesi

Kumar, M. – Tehnologija grafičnih procesov

prenesi

Molek, I., Golob, L. – Akcidenčne tiskovine

prenesi

Molek, I., Golob, L. – Barve, barvna metrika in barvno upravljanje

prenesi

Molek, I., Golob, L. – Knjiga

prenesi

Molek, I., Golob, L. – Knjiga 1

prenesi

Bešlič, M. – Fotografska in videotehnika

prenesi