O poklicni maturi

Zakonodaja

Zakon o maturi

Pravilnik o poklicni maturi

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Republiški izpitni center

Informacije o poklicni maturi (koledar, prijave, zakonske podlage, arhiv izpitnih pol za posamezni maturitetni predmet z rešitvami in podobno) lahko najdete na http://www.ric.si/

Zgoraj izberi poklicna matura (levo lahko izbiraš):