Izdelek oz. storitev za 4. predmet PM

Navodila za izdelavo in oblikovanje pisnega dela

PRENESI

Predmetni katalog 4. predmet; medijski in grafični tehnik

ODPRI

Pravilnik o opravljanju 4. predmeta poklicne mature

PRENESI

ŠMK je na svoji 33. redni seji 21. 8. 2023 sprejela rokovnik izdelave za četrti predmet poklicne mature. Rokovnik je potrjen za spomladanski (junij) in jesenski (avgust) izpitni rok 2024. Izdelava izdelka za četrti predmet poteka po Šolskih pravilih za izdelavo 4. predmeta, potrjena 3. 9. 2018 in dopolnjena 30. 8. 2019 ter 19. 8. 2021.

Roki za pripravo in izdelavo izdelka za opravljanje četrtega predmeta na spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2023/24 (redni dijaki)

Datum

Dejavnost

Ponedeljek, 25. september 2023

Kandidat odda predlog za temo izdelka oz. storitve

Petek, 29. september 2023

Objava naslovov za četrti predmet

Petek, 13. oktober 2023

Kandidat prijavi temo za izdelek pri mentorju

Petek, 27. oktober 2023

Kandidat odda koncept za izdelavo izdelka mentorju

Ponedeljek, 22. januar 2024

Kandidat odda izdelek z dokumentacijo v pregled mentorju

Ponedeljek, 12. februar 2024

Mentor vrne pregledan izdelek in dokumentacijo

Ponedeljek, 18. marec 2024

Kandidat odda končni izdelek z dokumentacijo v Xooltime

Roki za pripravo in izdelavo izdelka za opravljanje četrtega predmeta na jesenskem izpitnem roku v šolskem letu 2023/24 (redni dijaki)

Datum

Dejavnost

Pondeljek, 25. september 2023

Kandidat odda predlog za temo izdelka oz. storitve

Petek, 29. september 2023

Objava naslovov za četrti predmet

Petek, 27. oktober 2023

Kandidat prijavi temo za izdelek pri mentorju

Ponedeljek, 13. november 2023

Kandidat odda koncept za izdelavo izdelka mentorju

Ponedeljek, 26. februar 2024

Kandidat odda izdelek z dokumentacijo v pregled mentorju

Ponedeljek, 13. marec 2024

Mentor vrne pregledan izdelek in dokumentacijo

Ponedeljek, 15. april 2024

Kandidat odda končni izdelek z dokumentacijo v Xooltime