Navodila za izdelavo in oblikovanje pisnega dela (dokumentacije)

PREDMETNI KATALOG 4. PREDMET; medijski in grafični tehnik

 

ŠMK je na svoji seji 30. 8. 2017 sprejela rokovnik izdelave za četrti predmet poklicne mature. Rokovnik je potrjen za spomladanski (junij) in jesenski (avgust) izpitni rok 2018.

Roki za pripravo in izdelavo izdelka za opravljanje četrtega predmeta na spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2017/18  (redni dijaki)

 • Petek, 6. oktober 2017
  kandidat odda predlog za temo izdelka oz. storitve
 • Petek, 13. oktober 2017
  objava naslovov za četrti predmet
 • Petek, 27. oktober 2017
  kandidat prijavi temo za izdelek pri mentorju
 • Ponedeljek, 13. november 2017
  kandidat odda koncept za izdelavo izdelka mentorju
 • Ponedeljek, 12. februar 2018
  kandidat odda izdelka z dokumentacijo v pregled mentorju
 • Ponedeljek, 12. marec 2018
  mentor vrne pregledan izdelek in dokumentacijo
 • Ponedeljek, 9. april 2018
  kandidat odda končni izdelek z dokumentacijo v Xooltime

Roki za pripravo in izdelavo izdelka za opravljanje četrtega predmeta na jesenskem izpitnem roku v šolskem letu 2017/18  (redni dijaki)

 • Petek, 6. oktober 2017
  kandidat odda predlog za temo izdelka oz. storitve
 • Petek, 13. oktober 2017
  objava naslovov za četrti predmet
 • Ponedeljek, 20. november 2017
  kandidat prijavi temo za izdelek pri mentorju
 • Ponedeljek, 4. december 2017
  kandidat odda koncept za izdelavo izdelka mentorju
 • Ponedeljek, 19. marec 2018
  kandidat odda izdelka z dokumentacijo v pregled mentorju
 • Ponedeljek, 16. april 2018
  mentor vrne pregledan izdelek in dokumentacijo
 • Ponedeljek, 21. maj 2018
  kandidat odda končni izdelek z dokumentacijo v Xooltime

 

 

NASLOVI NALOG ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOROM
za program MEDIJSKI TEHNIK

 

Št. Naslov izdelka oz. storitve Mentor

NASLOVI NALOG ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOROM
za program GRAFIČNI TEHNIK

 

Št. Naslov izdelka oz. storitve Mentor