Izdelek oz. storitev za 4. predmet PM

Navodila za izdelavo in oblikovanje pisnega dela

PRENESI

Predmetni katalog 4. predmet; medijski in grafični tehnik

ODPRI

Pravilnik o opravljanju 4. predmeta poklicne mature

PRENESI

ŠMK je na svoji 30. redni seji 19. 8. 2022 sprejela rokovnik izdelave za četrti predmet poklicne mature. Rokovnik je potrjen za spomladanski (junij) in jesenski (avgust) izpitni rok 2023. Izdelava izdelka za četrti predmet poteka po Šolskih pravilih za izdelavo 4. predmeta, potrjena 3. 9. 2018 in dopolnjena 30. 8. 2019 in 19. 8. 2021.

Roki za pripravo in izdelavo izdelka za opravljanje četrtega predmeta na spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2022/23 (redni dijaki)

Datum

Dejavnost

Pondeljek, 26. september 2022

Kandidat odda predlog za temo izdelka oz. storitve

Petek, 30. september 2022

Objava naslovov za četrti predmet

Petek, 14. oktober 2022

Kandidat prijavi temo za izdelek pri mentorju

Petek, 28. oktober 2022

Kandidat odda koncept za izdelavo izdelka mentorju

Ponedeljek, 23. januar 2023

Kandidat odda izdelek z dokumentacijo v pregled mentorju

Petek, 17. februar 2023

Mentor vrne pregledan izdelek in dokumentacijo

Ponedeljek, 20. marec 2023

Kandidat odda končni izdelek z dokumentacijo v Xooltime

Roki za pripravo in izdelavo izdelka za opravljanje četrtega predmeta na jesenskem izpitnem roku v šolskem letu 2022/23 (redni dijaki)

Datum

Dejavnost

Pondeljek, 26. september 2022

Kandidat odda predlog za temo izdelka oz. storitve

Petek, 30. september 2022

Objava naslovov za četrti predmet

Petek, 11. november 2022

Kandidat prijavi temo za izdelek pri mentorju

Petek, 25. november 2022

Kandidat odda koncept za izdelavo izdelka mentorju

Ponedeljek, 27. februar 2023

Kandidat odda izdelek z dokumentacijo v pregled mentorju

Ponedeljek, 13. marec 2023

Mentor vrne pregledan izdelek in dokumentacijo

Ponedeljek, 17. april 2023

Kandidat odda končni izdelek z dokumentacijo v Xooltime