Na šoli imamo učbeniški sklad, iz katerega si dijaki lahko izposodijo učbenike. Zanje plačajo izposojevalnino v višini največ ene tretjine vrednosti knjig, izposojene učbenike pa ob koncu leta vrnejo. V maju se boste lahko odzvali na povabilo za izposojo učbenikov iz sklada za prihodnje šolsko leto.


Naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za dijake 1. letnika v š. l. 2018/19


Naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za dijake 2., 3. in 4. letnika GT in MT v š. l. 2018/19