Učbeniški sklad

1. letnik

Dijaki 1. letnika Srednje medijske in grafične šole Ljubljana si bodo lahko izposodili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada tudi v šolskem letu 2024/25, in sicer celoten komplet učbenikov. Seznam učbenikov z zneskom izposojevalnine in pripisanim učnim gradivom, ki ga morate kupiti sami, je objavljen na tej spletni strani spodaj.

Komplet učbenikov boste lahko naročili ob vpisu dijaka v šolo.

Znesek izposojevalnine za učbeniški komplet znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov v skladu z 11. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Poravnali ga boste v enem obroku v začetku SEPTEMBRA 2024 na podlagi položnice, ki jo bodo dijaki prejeli prvi dan pouka v novem šolskem letu.

Pogoj za izposojo naročenega kompleta učbenikov je plačan znesek izposojevalnine. Komplet učbenikov bodo dijaki prevzeli v septembru v šolski knjižnici z dokazilom o plačilu, ki ga pokažejo knjižničarki.

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan ali ne bo vrnjen, boste zanj morali plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

 

2.–4. letniki

Tudi letos si bodo dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana lahko izposodili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, in sicer celoten komplet učbenikov za posamezni letnik.

Naročilnica za izposojo ter seznam učbenikov za posamezni letnik z zneskom izposojevalnine in pripisanim gradivom, ki ga morate kupiti sami, so objavljeni na tej spletni strani spodaj.

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano naročilnico dijaki prinesejo v šolo ali pa skenirano pošljete na e-naslov: [email protected] najkasneje do ponedeljka, 24. junija 2024.

Znesek izposojevalnine znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov v skladu z 11. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Poravnali ga boste v enem obroku v začetku SEPTEMBRA 2024 na podlagi položnice, ki jo bodo prejeli dijaki prvi dan pouka v novem šolskem letu.

Pogoja za izposojo naročenega kompleta učbenikov sta plačan znesek izposojevalnine in vrnjen učbeniški komplet za preteklo šolsko leto. Komplet učbenikov bodo dijaki prevzeli septembra v šolski knjižnici z dokazilom o plačilu, ki ga pokažejo knjižničarki.

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ne bo vrnjen, boste morali plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o učbeniških skladih.

Ljubljana, 10. 5. 2024

Maja Zorič Bolfek
skrbnica učbeniškega sklada

Naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za dijake

ODPRI

Seznam za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada

1. letnik grafični in medijski tehnik

PRENESI

2. letnik grafični in medijski tehnik

prenesi

3. letnik grafični in medijski tehnik

prenesi

4. letnik grafični in medijski tehnik

prenesi