Svet staršev

Vsak oddelek imenuje svojega predstavnika v svet staršev. Pričakujemo, da bodo starši aktivno sodelovali in s svojimi predlogi in nasveti sooblikovali življenje na šoli. Prav tako bi nam lahko bili v pomoč pri izboljšanju materialnih pogojev z iskanjem sponzorjev ali z vplivanjem na odločitve oblasti. S pomočjo staršev smo že v šolskem letu 1998/99 oblikovali sklad za financiranje nadstandardnih projektov in z njegovo pomočjo nabavili že kar nekaj učnih pripomočkov.