Medijski tehnik

Program srednjega strokovnega izobraževanja

Naziv izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica; šolanje traja 4 leta.

  • Dijaki spoznajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter računalniško strojno in programsko opremo. Razvijajo spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto.
  • Dijaki pridobijo temeljna strokovna znanja s področja grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij.
PRENESI