Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 2022/2023

Infotočka EU v prostorih šole

Program je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropskem parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji, vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju.

V šolskem letu 2022/2023 se je tudi naša šola vključila v program.

Dejavnosti šole:

  • sodelujoči učitelji so odgovorni za izvajanja programa v šoli,
  • mentorji dijakom posredujejo učna gradiva EU,
  • šola je ustanovila infotočko EU. Kotiček se nahaja v drugem nadstropju pred učilnicama 309 in 310. Dijakom so na voljo letaki, ki predstavljajo življenje in delo v Eu,
  • pripravili bomo dogodek ob dnevu Evrope- 9. maja,
  • dejavnosti bomo objavili tudi na družbenih omrežjih: Instagram in Facebook,
  • dijaki 3. letnikov bodo v okviru predmeta Aktivno državljanstvo obiskali Hišo EU.

 

Mentorji: Mojca Groleger, Andrej Pastar in Ivan Zupanc.

Skip to content