Kontaktne informacijeSrednja medijska in grafična šola Ljubljana
The Secondary School of Multimedia and Graphic Technology Ljubljana

Pokopališka 33
1000 Ljubljana, Slovenija


W: http://www.smgs.si

ID št. zavezanca: SI77459849
Matična številka: 5086671000
TRR: UJP:01100-6030700717

Poročilo o kakovosti

Icon

Poročilo o kakovosti 2016/2017.pdf 560.56 KB 28 downloads

Icon

Poročilo o kakovosti 2015/16.pdf 502.63 KB 19 downloads

Icon

Poročilo o kakovosti 2014/15.pdf 583.57 KB 71 downloads

Icon

Poročilo o kakovosti 2013/14.pdf 1.44 MB 216 downloads

Icon

Poročilo o kakovosti 2010/11.pdf 179.74 KB 203 downloads

Icon

Poročilo o kakovosti 2011/12.pdf 1.20 MB 201 downloads

Icon

Poročilo o kakovosti 2012/13.pdf 1.02 MB 187 downloads

  Katalogi znanja za odprti kurikul v šolskem letu 2018/2019

  Podatki: naziv modula, letnik (ure), avtor/ji, število kreditnih točk (izbirnost)
  Z * označeni katalogi znanja odprtega kurikula so enaki v obeh izobraževalnih programih SSI (medijski in grafični tehnik).
  Z ** označeni katalogi znanja odprtega kurikula so enaki v izobraževalnih programih SSI in PTI za program grafični tehnik.

   

  Medijski tehnik SSI (po izobraževalnem programu za odprti kurikul predvidenih 578 ur/28 KT)

   

  Grafični tehnik SSI (po izobraževalnem programu za odprti kurikul predvidenih 578 ur/28 KT)

   

  Odprti kurikul za šolsko leto 2018/2019 (IO)

   

  Medijski tehnik SSI (veljavni katalogi, poleg že navedenih)

   • Grafični materiali, 3. letnik (66 ur), katalog prevzet iz prenovljenega IP GT SSI (sprejet leta 2015), 4 KT
   • Strokovna nemščina*, 4. letnik (34 ur), Jože Iskra, 2 KT (glede na prvi tuji jezik)

   

  Grafični tehnik SSI (veljavni katalogi, poleg že navedenih)

   

  Grafični tehnik SSI (neprenovljen, se izvaja do 31. 8. 2020)

   

  Grafični tehnik PTI (prenovljen, se izvaja od šolskega leta 2018/2019) (po izobraževalnem programu za odprti kurikul predvidenih 242 ur/12 KT)

   

  Grafični operater SPI (po izobraževalnem programu za odprti kurikul predvidenih 606 ur/30 KT)

   

  Svet zavoda SMGŠ je potrdil odprti kurikul in kataloge znanja na svoji 9. redni seji, 26. septembra 2018.