Grafični tehnik

Program srednjega strokovnega izobraževanja

Naziv izobrazbe: grafični tehnik/grafična tehnica; šolanje traja 4 leta.

  • Dijaki spoznajo celoten grafični proces »od ideje do izdelka«. Spoznajo osnove digitalne grafične priprave, usposobijo se za samostojno delo na klasičnih in digitalnih tiskarskih strojih ter v knjigoveški in kartonažerski dodelavi.
  • Dijaki pridobijo temeljna strokovna znanja s področja tiska ter knjigoveške in kartonažerske dodelave.
PRENESI