Dom, domovina in svet

naslovna

Kratka prireditev »Dom domovina in svet«

Pri urah slovenščine smo pod mentorstvom profesorice Holešek organizirali manjšo prireditev z naslovom Dom, domovina in svet, na katero smo se pripravljali skoraj en mesec.


Prva skupina je izdelala anketni vprašalnik, s katerim smo ugotovili, kaj pomeni domovina (dom, domovina, svet) ljudem v našem okolju. Spraševali smo, kakšen pomen imata v posameznikovem življenju dom in domovina; zakaj je domovinska tematika izrazitejša v starejši kot v sodobni književnosti; zakaj so odhajali v svet naši predniki, zakaj zapuščajo Slovenijo naši sodobniki; kakšne so življenjske vrednote, katero mesto zavzema domovina; kakšna čustva spremljajo pogovor o domovini; kaj bi povedali o domovini in morali; kako skrbimo za domovino v različnih starostnih obdobjih. Vsak na svojem umetnostnem področju: v filmu, slikarstvu in glasbi smo iskali pomen domovine, saj vemo, da je bilo v zgodovini človeštva izgovorjenih in zapisanih nešteto razmišljanj o tej tematiki.Nato smo raziskovali slovenske ljudske pesmi, pripravili PowerPoint o največjem pesniku Francetu Prešernu in Zdravljici, predstavili pesem Soči od Simona Gregorčiča ter predstavili ostala književna dela z omenjeno tematiko. Pripravili smo sceno in si pri tem pomagali s sodobnimi tehnikami (fotografske in video projekcije, PowerPoint). Kulturni program smo fotografirali, napisali oceno projekta in presodili, kaj smo pridobili z obravnavo tematskega sklopa.

📝 Val Bajrami Boh
📸 Tilen Mikuš Rehar in Nal Štigl

Skip to content