Za začetni vpis potrebujete:

  • izpolnjen vpisni list,
  • izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,
  • spričevala iz predhodnega izobraževanja (OŠ, vsa dosedanja letna spričevala in obvestila ter spričevalo in obvestilo o poklicni ali splošni maturi),
  • cenik.

Na spletni strani ministrstva si lahko pogledate potek izobraževanja v izobraževalnih programih ter zaključek.

Martina Koražija

Martina Koražija

organizatorka izobraževanja odraslih

01/620 94 07, 051 370 600

01/620 94 01

ponedeljek od 9. do 13. ure.

Na šoli v okviru izobraževanja odraslih izvajamo naslednje izobraževalne programe:

  • GRAFIČNI OPERATER (srednje poklicno izobraževanje)                           
  • GRAFIČNI TEHNIK (srednje strokovno izobraževanje)                                   
  • GRAFIČNI TEHNIK (PTI)  (poklicno-tehniško izobraževanje)
  • MEDIJSKI TEHNIK  (srednje strokovno izobraževanje)