Za začetni vpis potrebujete:

  • izpolnjen vpisni list,
  • izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,
  • spričevala iz predhodnega izobraževanja (OŠ, vsa dosedanja letna spričevala in obvestila ter spričevalo in obvestilo o poklicni ali splošni maturi),
  • cenik.

Na spletni strani ministrstva si lahko pogledate potek izobraževanja v izobraževalnih programih ter zaključek.

Martina Koražija

Martina Koražija

organizatorka izobraževanja odraslih

01/620 94 07, 051 370 600

01/620 94 01

Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO (UL RS št. 110/06) pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih (UL RS št. 82/98) in soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2018/19 objavljamo potek in vpisna mesta za izobraževanje odraslih:

  • GRAFIČNI OPERATER (srednje poklicno izobraževanje)                    10 vpisnih mest      
  • GRAFIČNI TEHNIK (srednje strokovno izobraževanje)                        40 vpisnih mest            
  • GRAFIČNI TEHNIK (PTI)  (poklicno-tehniško izobraževanje)              10 vpisnih mest
  • MEDIJSKI TEHNIK  (srednje strokovno izobraževanje)                       80 vpisnih mest

Vpis bo potekal v obdobju od 20. 8. 2018 do 30. 9. 2018 oz. do zapolnitve vpisnih mest za izobraževalne programe, med termini, ki bodo objavljeni.

Vpis (OSEBNO) poteka v sredo, 22. 8. 2018 in torek, 28. 8. 2018 med 9. in 12. uro. Prosimo, da pripravite vse potrebne dokumente, da bo vpis potekal hitreje.

Merila in postopek:

Vpis poteka osebno z razgovorom. V terminu, ki je določen za vpis, se vpiše 40 kandidatov (št, se dobi na dan vpisa v kabinetu 115) oz. če so še prosta vpisna mesta. Prednost imajo kandidati, ki oddajo popolno vlogo. Pri vpisu v izobraževalne programe imajo prednost dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana.

V tednu od 3. 9. do 10. 9. 2018 NI VPISA. Nadaljni terminski potek bo objavljen.