V tem tednu se spominjamo dneva Zemlje

V tem tednu se spominjamo dneva Zemlje – 22. April. Teden, ko se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja. Ta dogodek na SMGŠ obeležimo s že traicionalno akcijo zbiranja starega in odpadnega papirja 18. in 19. aprila, zabojnik se počasi polni in nas opominja kako je smotrno ločevati in reciklirati papir. Naš odnos do okolja nam je lahko v ponos ali sramoto, vsak se mora vsakokrat, ko ima v roki papir ali smet odločiti v kateri koš ga bo odložil in tako sprejeti odločitev, ki nam je v tistem trenutku nepomembna, a ko te trenutke seštejemo vidimo, da pripomorejo, k bistvenim spremembam v okolju.

Fotografija: Marcel Kovačič