Spodnja meja drugega kroga

V 2. krogu so na program MEDIJSKI TEHNIK sprejeti učenci, ki so dosegli 114 toč in več.