Sistematizacija delovnih mest

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

PRENESI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest

PRENESI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest 2018

PRENESI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest 2019

PRENESI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sisemizaciji delovnih mest 2021

PRENESI

Priloga 1 – delovna mesta 2021

PRENESI

Priloga 2 – sistematizacija opis delovnih nalog SR 2021

PRENESI

Priloga 3 – zasedba delovnih mest 2021

PRENESI