Obrazci

Icon

Prošnja za izposojo opreme.pdf 145.09 KB 36 downloads

Icon

Vloga za pridobitev statusa.pdf 297.56 KB 528 downloads

Icon

Izjava o preklicu spričevala ali obvestila o uspehu.pdf * 81.74 KB 317 downloads

* Izpisi iz evidence so plačljivi v znesku 15 €. Znesek nakažete na naš transakcijski…

Icon

Vpisnica za dijake.pdf 108.68 KB 498 downloads

  Po  36.  členu Pravilnika  o  šolski  dokumentaciji  v  srednješolskem  izobraževanju  (UL  RS 96/99,  108/99,  97/06  in  59/12) v  primeru  izgube  javne  listine šola izda imetniku oziroma upravičencu do letnega spričevala ali obvestila o uspehu nadomestno  javno  listino  v  obliki izpisa iz evidence.

  * Izpisi iz evidence so plačljivi v znesku 15 €.


  ** Na podlagi Zakona o upravnih taksah (UL RS 106/10-UPB5) plača imetnik javne listine upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,80 € za vsako nadomestno listino.

  Fotokopijo plačilnega naloga takoj po opravljenem plačilu predložite Ministrstvu za finance.

  Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 24/06-UPB2 in dopolnitve ter spremembe) vam bomo na podlagi popolne vloge najkasneje v roku 15 dni izdali Izpis iz evidence.


  *** Obrazcu za preklic spričevala ali obvestila o uspehu mora vlagatelj obvezno priložiti potrdili:

  • plačilu stroškov izdaje izpisa iz evidence,
  • plačilu upravne takse.