CmepiusŽe vrsto let je naša šola aktivna v evropskih programih izmenjave dijakov in učiteljev in strokovnega spopolnjevanja in izobraževanja. S podporo CMEPIUS-a (Center za mobilnost in evropske projekte izobraževanja in usposabljanja) in v sodelovanju s partnerskimi šolami iz Finske, Švedske, Italije, Poljske, Litve in Latvije smo uresničili več projektov v programih Leonardo da Vinci (mobilnost dijakov in strokovnjakov v srednjem poklicnem in tehničnem izobraževanju) in Comenius multilateralna šolska partnerstva.


Partnerji na projektih

Jyvaskyla

Karlstad

Krakow

Tampere

Salpaus

2006/2007
Leonardo

 

Leonardo da Vinci IVT Mobility 2006/2007
Multimedijska orodja za izdelavo celostne grafične podobe

V novembru 2006 so Štirje dijaki zaključnega letnika v programu medijski tehnik, Jure Skubic, Rok Pregelj, Aljaž Osrajnik in Uroš Šiljeg, v organizaciji partnerskega šolskega centra Salpaus Koulutuskeskus preživeli 3 tedna na praktičnem delu v podjetjih v Lahtiju na Finskem. Pri svojem delu so izdelovali reklamno turistično brošuro za finsko agencijo in spletno stran za domače letališče.

2006/2007
Leonardo

 

Leonardo da Vinci VETPRO Mobility 2006/2007
Različni pristopi do praktičnega znanja

V okviru programa Leonardo da Vinci (VETPRO) mobilnost strokovnajakov na področju poklicega in tehničnega izobraževanja v srednjih šolah sta Miran Joger in Florjan Pezdevšek bili na enotedenskem obisku v srednješolskem centru Berufliches Schulzentrum Alois Senefelder v Muenchnu v Nemčiji. Med obiskom sta se udeležila pouka strokovnih predmetov, strokovnih delavnic, sestankov kolegijev učiteljev in proslave ob obletnici šole.

 

2007/2008
Leonardo

 

Leonardo da Vinci IVT Mobility 2007/2008
Skrivnosti digitalnega videa

V okviru programa Leonardo da Vinci mobilnost dijakov v srednjem poklicnem izobraževanju smo 31. Decembra 2008 zaključili 18 mesecov trajajoči projekt »Skrivnosti digitalnega videa«. V projektu je sodelovalo osem (8) dijakov zaključnih letnikov, ki so s pomočjo sredstev evropske komisije imeli možnost, da preživijo tri tedne na praktičnem izobraževanju pri partnerskih šolah v Tamperah in Jyvaskyli na Finskem. Udeleženi dijaki: Katarina Vesel, Irena Mulec, Dejan Nemec, Karmen Marjanović, Luka Hančič, Jaka Dovjak (november 2007/) ter Veronika Lenarčič in Andreja Slabe (oktober 2008) so se na tritedenskem bivanju v srednješolskih centrih pod mentorstvom finskih profesorjev seznanili z načinom dela in poklicnim okoljem v tujini, poglobili svoje znanje angleškega jezika in pridobili neprecenljive in nepozabne strokovne izkušnje na svoje strokovnem področju. Kot končni izdelek so pripravili in predstavili svoje DVD-je z filmi in materiali, ki so nastali pri projektu.

2008/2009
Leonardo

 

Leonardo da Vinci IVT Mobility 2008_2009
Multimedijske zadeve

V januarju 2009 je tudi v okviru programa Leonardo da Vinci izveden projekt »Multimedijske zadeve« (Multimedia Matters). Štirje dijaki 3. letnika iz programa Medijski tehnik: Gaja Kores, Katja Jemec, Boštjan Cerar in Miha Dolenc so preživeli tri tedne v Tamperah v šolskem cetru »Tampereen ammatiopisto« in se praktično izobraževali v video produkciji pod vodstvom mentorja Juhe Pahonena ter se udeležili spremljevalnih dejavnosti na šoli. Dijaki so imeli tudi možnost obiska kulturnih ustanov na Finskem in so se seznanili za načinom življena v tujem okolju ter poglobili svoje strokovne kompetence in znanje tujega jezika.

Svoje bivanje so predtavili na blogu mednarodnih projektov www.oniinmi.blogspot.com tako, da smo vsi imeli možnost spremljati in komentirati njihove dnevne obveznosti in dogodivščine med bivanjem na finskem. Delo na projektu je predstavljeno v spominski knjigi naše šole in v strokovni reviji »Grafičar«

Projekt je leta 2010 bil nominiran za nagrado Nacionalne Agencije »Jabolka kakovosti« in je osvojil drugo mesto med najboljšimi projekti mobilnosti dijakov v programu Leonardo da Vinci v Sloveniji.

2009/2010
Leonardo

 

Leonardo da Vinci Mobility (IVT) 2009 / 2010
Skrivnosti namiznega založništva

V okviru programa Leonardo da Vinci (IVT) mobilnost dijakov v srednjem poklicnem izobraževanju smo 31. maja 2010 zaključili enoletni projekt »Skrivnosti namiznega založništva«. V projektu so sodelovali štirje dijaki tretjih letnikov, ki so s pomočjo sredstev evropske komisije imeli možnost, da preživijo tri tedne na praktičnem izobraževanju pri partnerski šoli v Tamperah na Finskem. Udeleženi dijaki: Brina Celija, Andreja Peljhan, Kristina Keber in Samo Strehar so se na tritedenskem bivanju v srednješolskem centru Tampereen ammatiopisto (Tampere College) pod mentorstvom finskih profesorjev seznanili z načinom dela in poklicnim okoljem v tujini, poglobili svoje znanje angleškega jezika in pridobili neprecenljive in nepozabne strokovne izkušnje na svoje strokovnem področju. Kot končni izdelek so pripravili in predstavili svoje DVD-je z filmi in materiali, ki so nastali pri projektu.

Svoje bivanje so predstavili na blogu mednarodnih projektov www.oniinmi.blogspot.com tako, da smo vsi imeli možnost spremljati in komentirati njihove dnevne obveznosti in dogodivščine med bivanjem na finskem. Delo na projektu je predstavljeno v spominski knjigi naše šole.

2009/2010
Leonardo

 

 

Leonardo da Vinci Mobility VETPRO 2009/2010
Praktični pristopi k pouku multimedijev

V okviru programa Leonardo da Vinci (VETPRO) mobilnost strokovnajakov na področju poklicega in tehničnega izobraževanja v srednjih šolah smo 31. maja 2010 zaključili enoletni projekt »Praktični pristopi k pouku multimedijev« sofinanciran od strani evropske komisije. Učitelji Andrej Čuček, Florjan Pezdevšek, Miran Joger, in Martina Koražija so v februarju 2010 bili na enotedenskem obisku na srednji grafični šoli Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza v Krakovu na Poljskem. Učitelji Valerija Kranjec, Andrej Čuček in Florjan Pezdevšek so v maju 2010 bili na enotedenskem obisku v srednješolskem centru Berufliches Schulzentrum Alois Senefelder v Muenchnu v Nemčiji, Gorazd Krumpak, Boštjan Miha Jambrek in Miha Kolenc so v februarju 2010 obiskali oddelek za multimedije na srednješolskem centru Karlstad – Hammaro gymnasieskola iz Karlstada na Švedskem. Vsi učitelji so aktivno sodelovali pri izvajanju pouka, se seznanili s praktičnimi aspekti poučevanja strokovnih predmetov grafične stroke in multimedijev in obiskali kulturno zgodovinske znamenitosi v kraju bivanja.

2010/2011
Leonardo

 

Leonardo da Vinci IVT Mobility 2010/2011
Skivnosti multimedijskih tehnologij

Trenutno poteka projekt The Secrets of Multimedia Technologies s partnerskimi šolami iz Švedske in Finske.

Comenius multilateralna šolska partnerstva 2008/2010

Podoba drugega (The Image of the Other).

LeonardoV okviru programa Comenius šolska partnerstva se je zaključil dveletni projekt »Podoba drugega« (The Image of the Other). V mednarodnem projektu, ki je potekal v obdobju 2008 – 2010 med Slovenijo, Italijo, Litvo, Latvijo in Poljsko, dijaki so raziskovali teme kot so: religijska vprašanja, praznovanja, navade in običaji, odnos do oblasti in zakonov ter nekatereaspekti svakdanjega življena v družini, tabuje, razmerje med moškimi in ženami, način pozdravljanja in paralingvistična komunikacijska praksa. Udeleženci so imeli nalogo ustvariti vprašalnike in anketo o dogovorjenih področjih raziskave, obdelati rezultate in poročati o njih. Poleg tega so samostojno in v skupinah raziskovali različne vire o omenjenih temah in pripravii predstavitve o svojih raziskavah.

21. do 25. novembra 2008 je potekalo prvo srečanje koordinatorjev v Alcamu na Siciliji, kjer so dogovorjeni cilji in določeni praktični in terminski detajli v zvezi s projektom. Srečanja se je udeležil koordinator projekta Vladimir Janež.

Naša šola je kot prva imela priložnost organizirati srečanje in delavnice za dijake in učitelje iz partnerskih šol. Od 30. marca do 3. aprila 2009 nas je obiskalo 48 tujih dijakov in 11 učiteljev in se udeležilo predstavitvenih delavnic, kulturnega programa in izletov v Sloveniji. Pri projektu je aktivno in ustvarjalno sodelovalo preko 60 dijakov naše šole kot gostitelji, spremljevalci in voditelji tujih dijakov, pri predstavitvah, sestavljanju ankete, obdelavi rezultatov in izdelavi statistike, delavnicah in fotografskem in video dokumentiranju srečanja. Tudi starši so navdušeno in aktivno sodelovali in pripomogli k uspehu srečanja.

Odziv in interes dijakov za sodelovanje v projektu je bil izjemen. V projekt je na različne načine bila vključeno 20 učiteljev, ki so kot mentorji in mentorji-sodelavci različnih dejavnosti, organizatorji, spremljevalci in vodiči strokovnih ogledov in izletov omogočili kakovostno in strokovno pedagoško delo na projektu. Pri projektu so poleg koordinatorja in vodje projekta Vladimirja Janeža (organizacija, korespondenca, urejanje spletne strani, mentor raziskovalnih in predstavitvenih dejavnosti) sodelovali učitelji: Mateja Jakob (mentorica obdelave statističnih podatkov raziskave), Urška Hrovat (mentor vizulne podobe DVD-ja), Gorazd Krumpak (mentor digitalne izdelave DVD-ja), Irena Gmajnar (mentor grafične priprave knjige in ovitka DVD-ja), Miran Joger (tisk knjige, predstavitvena delavnica), Andrej Čuček (organizacija tiska), Florjan Pezdevšek, Tomo Šafarič, Martina Koražija, Lea Golob in Dominik Jeran (predstavitvene delavnice), Mojca Guštin, Uroš Klaus, Marija Žgalin, Mateja Čotar, Ivan Zupanc, Iva Molek (spremstvo in vodenje gostov) ter Aleš Pešec pri organizaciji. Pomembno je omeniti izjemen odziv vseh udeležencev in gostov.

V oktobru 2009 je 14 dijakov iz 3. F in 4. E razreda v spremstvu dveh učiteljev obiskalo Kolegium Europejskie – Europejskie Prywatne Liceum iz Krakowa in se udeležili delavnic, kulturnega programa in strokovnih izletov in obiskov kulturno zgodovinskih znamenitosti Krakowa in okolice.

V marcu 2010 so štiri dijakinje 2. D razreda s štirimi profesorji obiskali srednjo šolo Istituto Magistrale Statale »V. F. Allmayer«, v Alcamu na Siciliji in se udeležili delavnic, kulturnega programa in strokovnih izletov in obiskov kulturno zgodovinskih znamenitosti Alcama in okolice.

Obisk partnerskih šol v Preilu 1. Pamatskola from Preli v Latviji in Lekeciai Secondary School of Sakiai District v Litvi je bil odpovedan zaradi preklicanih letalskih poletov in vremenskih razmer ob izbruhu vulkana na Islandiji.

Celoten projekt je predstavljen na kolaborativni WIKI spletni strani projekta: www.tioto.pbworks.com (prej www.tioto.pbwiki.com) . Sodelojoče šole objavljajo prispevke in komunicirajo tudi preko svojih blogov: Italija – http://www.italy-theimageoftheother.blogspot.com/ , Slovenija – http://slovenia-theimageoftheother.blogspot.com , Poljska – http://kolegiumeuropejskie.blogspot.com/ , Latvija – http://latvia-theimageoftheother.blogspot.com , Litva – http://lithuania-theimageoftheother.blogspot.com .

Pod vodstvom mentorjev so dijaki naše šole oblikovali, pripravili, uredili in ustvarili dokumentarni DVD s filmom, fotografskim in raziskovalnim materialom predstavljenim na srečanju v Ljubljani in končni DVD celotnim materialom zbranim v dveh letih.


Strokovno spopolnjevanje učiteljev 2009 (Comenius In-service Training)

LeonardoKot prejemnik dotacije CMEPIUS-a za strokovno spopolnjevanje učiteljev angleškega jezika profesor Vladimir Janež je od 20. 7. 2009 do 31. 7. 2009 v organizaciji North Mon Language Institute-a udeležil tečaja T.E.L.L. (Technology Enhanced Language Learning) v Cork-u na Irskem. Na tečaju je skupaj z učitelji iz Španije, Francije, Nemčije,Islandije in Poljske obravnaval teme v zvezi z uporabo najsodobnejše informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku angleškega jezika kot so izdelava prezentacij, iskanje internetnih virov, sestavljanje interaktivnih vaj s pomočjo spletnih orodij, izdelava sodelovalnih spletnih strani, blogov, podcast-ov in praktična primena le-teh pri pouku. Sestavni del tečaja je bilo tudi projektno delo. Kot rezultat dela so nastale prezentacije irske kuture s praktičnimi nalogami za dijake na Wiki strani projekta http://tellpractice.pbworks.com. Profesor janež je postavil in uzdržuje svojo spletno stran za dijake http://vjanezvajezadijake.pbworks.com .

Program seminarja je vseboval tudi strokovne izlete (Ring of Kerry, Blarney Castle, Dingle…) in kulturno-izobraževalna predavanja o irskem šolskem sistemu. Tudi samostojno sem izkoristil priložnost in obiskal znamenite kraje na Irskem (Cliffs of Moher, Clonmacnoise, Hills of Tara, Limerick, Galway, Trinity College z znamenito Book of Kells, National Museum v Dublinu, Dvblinia history museum, Cobh).